«Ψηφιακή Ελλάδα: Η επόμενη μέρα της κρίσης»

Το 13ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών InfoCom World (www.info-com.gr) θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), του Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) και του Global Suppliers mobile Association (GSA).

Το InfoCom World διοργανώνεται από τη Smart Press, μία από τις σημαντικότερες εκδοτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα όσον αφορά το χώρο των εξειδικευμένων μέσων ενημέρωσης με έμφαση στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, και τα κορυφαία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών περιοδικά «Κινητή Τηλεφωνία & Τηλεπικοινωνίες», «Info-Com», «Digital Life» & «Mobile Life».

Το συνέδριο αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση στη νοτιανατολική Ευρώπη στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί, με βάση τις συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της ευρυζωνικότητας και της σύγκλισης των τεχνολογιών επικοινωνιών, πληροφορικής και media.

Εστιάζοντας στις ανάγκες και στις ανησυχίες της αγοράς, αλλά και στις προκλήσεις της εποχής, φέτος η οργανωτική επιτροπή του 13ου InfoCom World επέλεξε ως κεντρικό άξονα του Συνεδρίου το θέμα«Ψηφιακή Ελλάδα: Η επόμενη μέρα της κρίσης».

Η αναζήτηση διεξόδου από την οικονομική κρίση αποτελεί ένα από τα κεντρικά στοιχήματα όχι μόνο του κλάδου ΤΠΕ, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Η υποχώρηση των μεγεθών των εταιρειών του κλάδου και οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις σε κανονιστικά και ρυθμιστικά ζητήματα που επιβραδύνουν την ανάπτυξη και ναρκοθετούν τη βιωσιμότητα του, προβληματίζουν έντονα το σύνολο της αγοράς και απαιτούν άμεσα ρηξικέλευθες λύσεις. Η ρήση «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε», φαίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ και η πολιτεία καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων προκειμένου να δώσει διέξοδο σε ζητήματα κανονιστικού περιβάλλοντος που ταλανίζουν επί χρόνια την αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ώστε να διαμορφωθεί ένα ασφαλές επενδυτικό πλαίσιο.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον, η αγορά αναζητεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά και αναπτυξιακές διεξόδους μέσα από τη δημιουργία εξωστρεφών σχημάτων, που μπορούν να διεκδικήσουν την επιτυχή δραστηριοποίηση τους στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα.

Ενδιαφέρον επίσης έχει ο τρόπος που οι ιθύνοντες των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων της χώρας βλέπουν την προοπτική της επιστροφής του κλάδου σε αναπτυξιακή τροχιά: Ποιες είναι οι δυνατότητες, οι προκλήσεις, οι τεχνολογίες, τα λειτουργικά μοντέλα και οι αναδυόμενες ευκαιρίες; Ποιες είναι οι δυσκολίες και τα προβλήματα; Ποια είναι η καλύτερη στρατηγική για την έξοδο από την κρίση; Όλα τα παραπάνω ζητήματα θα αναλυθούν διεξοδικά και σε βάθος μέσα από τις επιμέρους ενότητες του φετινού Συνεδρίου.

Ειδικότερα, οι ενότητες του 13ου Συνεδρίου Τηλεπικοινωνιών InfoCom World έχουν ως εξής:

Ενότητα 1: Ο ρόλος των Δικτύων Επόμενης Γενιάς στην Ψηφιακή Ελλάδα

Με την Ε.Ε. να έχει θέσει ξεκάθαρους στόχους για τα κράτη-μέλη όσον αφορά την ευρυζωνική τους ανάπτυξη, μέσα από την Πρωτοβουλία της «Ψηφιακής Ατζέντας 2020», η χώρα μας καλείται να ανταποκριθεί, χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις, σε αυτές τις επιταγές. Υπάρχουν ωστόσο πολλά και σημαντικά ερωτήματα:

Θα προχωρήσει η δημιουργία δικτύου νέας γενιάς στα ελληνικά νοικοκυριά των μεγάλων αστικών κέντρων; Θα αναπτυχθούν υποδομές στις αγροτικές / ημιαστικές περιοχές; Θα υπάρξει συνεργασία κράτους και παρόχων για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων υποδομών;

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τόσο οι απόψεις των εταιρειών που θα κληθούν να υλοποιήσουν τα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα επόμενης γενιάς, όσο και των επιστημόνων αλλά και των αναλυτών αναφορικά με τις τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των συγκεκριμένων επενδύσεων, ώστε η χώρα να παραμείνει σε τροχιά σύγκλισης με την «Ψηφιακή Ατζέντα 2020».

Ενότητα 2: Καινοτομία και Εξωστρέφεια: Η Νέα Επιχειρηματικότητα αλλάζει τα δεδομένα

Η οικονομική ύφεση που βιώνει η χώρα, λέγεται συχνά ότι μπορεί να «θεραπευθεί» με ψηφιακό αντίδοτο. Η πραγματικότητα δείχνει ότι δεν πρόκειται απλά για ένα ευχολόγιο, αλλά για μια πρακτική που ολοένα κερδίζει έδαφος στην επιχειρηματικότητα της χώρας, η οποία έχει αρχίσει να απαγκιστρώνεται από «κρατικοδίαιτα» μοντέλα, τα οποία στην πορεία του χρόνου αποδείχθηκαν αδιέξοδα, εστιάζοντας στην τεχνολογική καινοτομία και την παγκόσμια αγορά.

Καινοτόμες ελληνικές εταιρείες έχουν ήδη βρει τη θέση τους στο παγκόσμιο στερέωμα και το παράδειγμα τους επιχειρούν να ακολουθήσουν κι άλλες μικρότερης κλίμακας, δημιουργώντας ένα κύμα καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Για την εμπέδωση μιας εξωστρεφούς αναπτυξιακής νοοτροπίας στο επιχειρηματικό πεδίο της χώρας, μέσα από τον κλάδο ΤΠΕ, που είναι συνυφασμένος με την καινοτομία και την τεχνολογική πρωτοπορία, απαιτείται τεχνογνωσία, αλλά και πρόσβαση σε κεφάλαια που μπορούν να απογειώσουν ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο. Οι συγκεκριμένοι προβληματισμοί θα αναπτυχθούν τόσο από φορείς που ενισχύουν την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία όσο και από καινοτόμες εταιρείες που έχουν ήδη διαγράψει επιτυχημένη πορεία στη διεθνή αγορά.

Ενότητα 3: Κανονιστικό και Επενδυτικό Περιβάλλον στην Ψηφιακή Ελλάδα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα, είναι η συνέχιση των επενδύσεων των παρόχων σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα νέας γενιάς. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις είναι πλέον αδήριτη ανάγκη, δεδομένου ότι βελτιώνουν τις επιδόσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Για να προχωρήσουν όμως αυτές οι επενδύσεις, εκτός από τα κεφάλαια, απαιτείται ένα ξεκάθαρο και σταθερό κανονιστικό και επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Με «ανοικτά» τα πλέον σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, όπως: η ανανέωση των αδειών κινητής τηλεφωνίας, η κατανομή του φάσματος, το ψηφιακό μέρισμα, καθώς και άλλα ζητήματα κανονιστικού χαρακτήρα (αδειοδότηση σταθμών βάσης, τέλη διέλευσης κ.λπ.), η αγωνία της αγοράς κορυφώνεται σχετικά με την εξασφάλιση των όρων της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου ΤΠΕ.

Με δεδομένη την πρόθεση των εταιρειών του χώρου να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις, αλλά και την αναγκαιότητα για ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας, η συγκεκριμένη ενότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Πολιτικοί, θεσμικοί, αλλά και παράγοντες της αγοράς, θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους και να αναζητήσουν λύσεις, ευελπιστώντας ότι θα ανατραπεί το χειμαζόμενο επενδυτικό σκηνικό της χώρας.

Ενότητα 4: CEOs Summit: Πώς οι ηγέτες της αγοράς αντιμετωπίζουν τα νέα δεδομένα;

Η αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, κάτι που αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του κλάδου. Το κεντρικό ερώτημα το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι επικεφαλής των κορυφαίων τηλεπικοινωνιακών ομίλων της χώρας, είναι ο βαθμός αντοχής που έχει η αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στα νέα δεδομένα.

Θα απαιτηθεί συναίνεση και συνεργατικά μοντέλα, προκειμένου να αναπτυχθούν υποδομές νέας γενιάς; Θα χρειαστεί ένας επιπλέον κύκλος συγκέντρωσης της αγοράς, ώστε να δημιουργηθούν ισχυρότερα σχήματα; Ποια θα είναι η επόμενη μέρα; Ποιοι και πως θα φτάσουν σε αυτήν;

Οι πολιτικοί, οι θεσμικοί αλλά και οι CEOs των δικτύων, θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν προκειμένου ο κλάδος να βγει ισχυρότερος την επόμενη ημέρα της κρίσης.

Παράλληλες ενότητες

Αίθουσα Ιλισός

Cloud Computing: Τα «πάντα» ως υπηρεσία

Το cloud computing είναι η νέα, τάση στην παγκόσμια αγορά των ψηφιακών τεχνολογιών, που μέρα με την ημέρα κερδίζει έδαφος, καθώς οι ανάγκες της εποχής θέλουν όλες τις μεγάλες εταιρείες ή οργανισμούς, αλλά και πολλές ΜΜΕ, αν όχι να υιοθετούν τις συγκεκριμένες τεχνολογίες μεταφοράς των υποδομών τους στο «σύννεφο», τουλάχιστον να εξετάζουν τη δυνατότητα μετάβασης σε αυτές, με την ελπίδα της εξοικονόμησης πόρων και οικονομιών κλίμακας σε όλα τα επίπεδα.

Το cloud computing έχει δείξει έως σήμερα μόλις ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων του, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι μπορεί να αλλάξει τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα, προσφέροντας νέες πηγές εσόδων σε ολόκληρο το οικοσύστημα που δραστηριοποιείται γύρω από τις ψηφιακές τεχνολογίες μέσα από την προσφορά υπηρεσιών ή υποδομών στη λογική του «everything-as-a-service». Οι προοπτικές της επανάστασης του «σύννεφου», οι ευκαιρίες, αλλά και οι προκλήσεις για τις εταιρείες και τους οργανισμούς κάθε μεγέθους, θα αναλυθούν διεξοδικά από τους πλέον αρμόδιους, τους έγκαιρα τοποθετημένους «παίκτες» της αγοράς cloud computing παγκοσμίως.

Ψηφιακή Τηλεόραση: Το νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο και το τοπίο που διαμορφώνεται.

Την ώρα που η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή έχει ήδη ξεκινήσει, πολλά ζητήματα του κλάδου της Ψηφιακής Τηλεόρασης παραμένουν ανοικτά. Το ψηφιακό μέρισμα και η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση, ο διαχωρισμός αδειών, παρόχων υπηρεσιών περιεχομένου και παρόχων υπηρεσιών δικτύου, αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες, καθώς η διευθέτηση τους θα επιτρέψει να εισέλθουν νέοι επενδυτές στην αγορά και κατά συνέπεια θα ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον συγκεκριμένο κλάδο και παράλληλα, θα ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα.

Ωστόσο, σε δεύτερο επίπεδο αρκετά άλλα «ανοικτά μέτωπα» απασχολούν την εν λόγω αγορά όπως: η αποτίμηση και η ενδεχόμενη δημοπράτηση του φάσματος, οι επιπτώσεις στην αγορά και τις εργασιακές σχέσεις από το ενδεχόμενο συγχώνευσης ιδιωτικών καναλιών, η τύχη των σταθμών της Ελληνικής περιφέρειας στην νέα εποχή, οι νέες τεχνολογίες, η συρρίκνωση της ΕΡΤ κ.α. Όλα αυτά διαμορφώνουν το ασαφές τοπίο της επόμενης ημέρας. Το εν λόγω τοπίο είναι τόσο ομιχλώδες, όσο αβέβαιο είναι και το πότε εν τέλει θα ολοκληρωθεί το switch off και αν, αυτό, θα γίνει εντός του χρονοδιαγράμματος της Ε.Ε. Τα παραπάνω ερωτήματα θα απαντηθούν διεξοδικά μέσα από τις εργασίες της συγκεκριμένης ενότητας, όπου έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι αρμόδιοι θεσμικοί φορείς και παράγοντες της αγοράς.

Η επόμενη μέρα της Τηλεόρασης: Επιβίωση ή Καταστροφή;

H διευθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου, η άναρχη ανάπτυξη, οι υπαναχωρήσεις από την πλευρά της Πολιτείας, η πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών από το Ε.Σ.Ρ και η οικονομική κρίση, έχουν οδηγήσει το σύνολο της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς σε αδιέξοδο.

Είναι πλέον αδήριτη ανάγκη η δημιουργία ξεκάθαρων και σταθερών κανόνων λειτουργίας, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιβίωση τόσο των Πανελλαδικών όσο και των Περιφερειακών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων. Παράλληλα, η σύγκλιση των τεχνολογιών, της πληροφορικής, της ψηφιακής τηλεόρασης, του διαδικτύου, η δορυφορική και η IPTV, αλλά και η διαδραστικότητα, δημιουργούν νέες πηγές εσόδων οι οποίες βρίσκονται μεν σε πρώιμο στάδιο, αλλά είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα κυριαρχήσουν. Είναι δυνατόν όλα τα παραπάνω να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του χώρου; Πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας «χρόνος»; Υπάρχουν επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την επιβίωση και ενδεχομένως την ευημερία; Εκπρόσωποι από μεγάλες εταιρείες του χώρου, ειδικοί επιστήμονες και θεσμικοί παράγοντες αναλύουν σε βάθος τις δυνατότητες και τις προοπτικές της αγοράς.

Αίθουσα Βεργίνα

Mobile Apps: It’s an Apps World: H νέα εποχή του Mobile Internet

Η εκπληκτική άνοδος της δημοτικότητας των smartphones και των tablets, που ήδη πλησιάζουν το 35% της αγοράς και η εκρηκτική αύξηση του μεριδίου τους, φέρνουν στο προσκήνιο το οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί γύρω τους.

Η αρχή έγινε από την Apple με το iOS και ακολούθησαν η Google με το Android, η Nokia με το Symbian, η Microsoft με τα Windows Phone και η Samsung με το bada.

Δημιουργήθηκε έτσι ένα ολοκαίνουργιο οικοσύστημα που οδηγεί τις ψηφιακές υπηρεσίες σε εντελώς νέο επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέες προσεγγίσεις, νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις και νέες ευκαιρίες.

Είναι, μάλιστα, απόλυτα ξεκάθαρο, πως οι εφαρμογές έχουν ξεπεράσει τη λογική των φορητών συσκευών smartphones και tablets και έχουν πλέον εισέλθει στις τηλεοράσεις, αλλά και σε κάθε συσκευή που μπορεί να συνδεθεί με το παγκόσμιο δίκτυο.

Οι τέσσερις πυλώνες του οικοσυστήματος, συσκευές – λειτουργικά – εφαρμογές – δίκτυα, συνθέτουν το τεχνο-οικονομικό οικοδόμημα, που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για νέες πηγές εσόδων. Εκπρόσωποι από την κάθε πλευρά σε αυτή την αλυσίδα αξιών, θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις προοπτικές των applications στην αγορά και τα επόμενα στάδια εξέλιξης του εν λόγω οικοσυστήματος.

Apps Show: Παρουσιάσεις applications από developers και εταιρίες

Η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των smartphones και των tablets είναι οι εφαρμογές. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο όλα τα λειτουργικά συστήματα, ενθαρρύνουν τους developers να αναπτύξουν εφαρμογές στην πλατφόρμα τους, παρέχοντάς τους συχνά σημαντική υποστήριξη. Από την άλλη πλευρά οι developers επιστρατεύουν την εφευρετικότητά τους και συχνά δίνουν εκπληκτικές λύσεις. Σήμερα υπάρχει πλήθος εφαρμογών που καλύπτουν κάθε ανάγκη ακόμη και την πιο εξειδικευμένη: νέα, μουσική, επιχειρήσεις, ταξίδια, σπορ, φωτογραφία, εκπαίδευση, βιβλία, παιχνίδια, διασκέδαση είναι μερικές μόνο από τις βασικές κατηγορίες. Η ανάπτυξη μίας εφαρμογής αλλά και η προώθησή της με συγκεκριμένη στρατηγική, δεν είναι πάντα τόσο απλά όσο φαίνονται. Υπάρχουν πάντα κάποια μικρά μυστικά και η επιτυχία κρύβεται στις λεπτομέρειες. Κορυφαίοι developers της ελληνικής αγοράς μοιράζονται μαζί μας τις εμπειρίες τους και παρουσιάζουν τις εφαρμογές τους.

InfoCom World Awards

Μετά το τέλος των εργασιών του συνεδρίου θα ακολουθήσει η τελετή απονομής των «InfoCom World Awards», καθώς και cocktail.