Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) θα διεξαχθεί στις 18:00 στην αίθουσα Βεργίνα.