Ολομέλεια – CEO Summit – Infocom Awards

Αίθουσα Ολυμπία