Από την εμφάνισή του, το cloud computing άρχισε με γρήγορους ρυθμούς να υιοθετείται από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα.

Και αυτό, επειδή τους επέτρεψε να ανταγωνίζονται με «ισότιμους όρους», μεγαλύτερες επιχειρήσεις, απαλλάσσοντάς τους από την ανάγκη για «απαγορευτικές», αναλογικά με το μέγεθός τους, αρχικές επενδύσεις κεφαλαίου. Χάρη στιςάυλες υποδομές μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα και υπό καθεστώς χαμηλής ρευστότητας.

Στην πράξη αυτό αφορά 750.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν το 90% των ελληνικών επιχειρήσεων και αθροιστικά περίπου το 60% του ΑΕΠ.

Επίσης, το 30% από τις ΜμΕ έχουν εξωστρεφή προσανατολισμό και πάνω από τις μισές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μοναδικό κανάλι προώθησης των δραστηριοτήτων τους.

Αυτό σημαίνει ότι έχουν σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης, υιοθετώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που με άξονα το διαδίκτυο, μπορούν να πετύχουν υψηλότερη απόδοση υιοθετώντας μοντέλα λειτουργίας βασισμένα στο cloud και εργαλεία προώθησης ενταγμένα στα κοινωνικά δίκτυα.

Το 15o InfoCom θα φιλοξενήσει για μια ακόμη χρονιά κατά τη διάρκεια των εργασιών του, εταιρίες και οργανισμούς που παρουσιάζουν εργαλεία και λύσεις, οι οποίες μέσα από το cloud και την κοινωνική δικτύωση μπορούν να δώσουν την αναγκαία ώθηση στις δραστηριότητες της μικρομεσαίας επιχείρησης. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι οι επιχειρηματίες της «παλαιάς οικονομίας» οι οποίοι αντιμετωπίζουν την αδήριτη ανάγκη του «μετασχηματισμού» των επιχειρήσεών τους, προκειμένου να επιβιώσουν και στην εποχή της «νέας οικονομίας».

Τέλος, θα παρουσιαστούν και μερικά από τα πιο επιτυχημένα case studies επιχειρήσεων, οι οποίες με αφετηρία την εφευρετικότητα και όχημα το διαδίκτυο ξεχωρίζουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον.