Το CIO Forum θα πραγματοποιήσει συνάντηση, στο πλαίσιο του 17ου Συνεδρίου Infocom World, στην  αίθουσα «Ιλισσός» του ξενοδοχείου Caravel και ώρα 10:30.

Αντικείμενό της είναι η ενημέρωσή σχετικά με το CIO Forum, τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, τις δραστηριότητες και τη συμμετοχή του στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα, Euro CIO, ως εθνικός εκπρόσωπος. Θα συζητήσουμε, επίσης, για το ρόλο του CIO και τη μετεξέλιξή του, τα τελευταία χρόνια, από «υπεύθυνο Μηχανοργάνωσης» σε στρατηγικό παράγοντα τόσο στη λήψη των αποφάσεων, όσο και στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής στις σύγχρονες επιχειρήσεις.