Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

Οι Δράσεις Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων ως Βασικός «Κινητήριος Μοχλός» για την Επιτυχή Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Υλοποίηση των Δικτύων και Εφαρμογών 5G
Αποτελέσματα από Ερευνητικά Προγράμματα του Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ και τρίτων φορέων

Επιμέλεια Διοργάνωσης:

Δρ. Ιωάννης Χοχλιούρος
Προϊστάμενος Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE)
Τηλ.: (+30) 210-6114651
Email:
ichochliouros@oteresearch.gr

Παρουσιάσεις και Ομιλητές:

Part 1 (5G Experimentation and Trials) –
Time-Slot: 10h00’ – 11h15’

C1.      “Τhe European Research Framework towards the 5G Implementation: Overview, Opportunities and Challenges”
(Dr. Ioannis Chochliouros, OTE) – 10’

Dr. Ioannis P. Chochliouros
Head of Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

C2.      “Active and Passive KPI Measurements, suited for 5G Networks (an Application of the 5G-HEART Aquaculture Pilot)”
(Dr. Tilemachos Doukoglou and Mr. Panayiotis Verrios, ACTA) – 10’

Dr. Tilemachos Doukoglou
Project Coordinator
R&D Department
ACTA Ltd., Greece

Mr. Panayiotis Verrios
Project Manager
R&D Department
ACTA Ltd., Greece

C3.      “5G-VICTORI – 5G Networks for Future Railway Communications and Media Industries”
(Mrs. Ioanna Mesogiti, COSMOTE) – 10’

Mrs. Ioanna Mesogiti
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
COSMOTE S.A., Greece

C4.      “5G-COMPLETE (A unified framework, Computational and stOrage resource Management framework targeting end-to-end Performance optimization for secure 5G multi-tEchnology and multi-Tenancy Environments)”
(Dr. Dimitris Apostolopoulos, NTUA and Dr. George Lyberopoulos, COSMOTE) – 10’

Dr. Dimitris Apostolopoulos
Senior Researcher
Photonics Communications Research Laboratory (PCRL)
National Technical University of Athens, Greece

Dr. George Lyberopoulos
Head of Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
COSMOTE S.A., Greece

C5.      “Greek Site Infrastructure for the Needs of 5G-EVE and 5G-TOURS European projects
(Dr. Velissarios Gezerlis, OTE) – 10’

Dr. Velissarios Gezerlis
Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile
Voice & VAS Network DevOps Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

C6.      “Application of Two-Way Active Measurements for 5G Network Performance Validation (a 5G-TOURS project Innovation)”
(Dr. Tilemachos Doukoglou and Mr. Antonis Georgiou, ACTA) – 10’

Dr. Tilemachos Doukoglou
Project Coordinator
R&D Department
ACTA Ltd., Greece

Mr. Antonis Georgiou
Managing Director
R&D Department
ACTA Ltd., Greece

Break 1 –
Time-Slot: 11h15’ – 11h30’
======================================================================
Part 2 (5G in the Automotive Sector, for the realization of V2X Communications) –
Time-Slot: 11h30’ – 12h20’

C7.      “Τhe 5G-DRIVE project: Cooperation between EU and China for enhanced Mobile Broadband (eMBB) and “Vehicle to Everything” (V2X) Applications”
(Dr. Ioannis Chochliouros, OTE and Mr. Athanassios Dardamanis, SMNET) – 10’

Dr. Ioannis P. Chochliouros
Head of Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

Mr. Athanassios Dardamanis
CEO
SmartNET S.A., Greece

C8.      “5G-CARMEN: 5G Communications and Beyond: The Case of 5G-CARMEN”
(Dr. George Avdikos, 8BELLS) – 10’

Dr. George Avdikos
Principal Researcher
EIGHT BELLS LTD

C9.      “5G-MOBIX: Deployment Enablers for 5G-based Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM)”
(Dr. Olga Segou, INTRASOFT) – 10’

Dr. Olga Segou
Senior Research and Innovation Specialist
Research and Innovation Department
INTRASOFT International S.A., Greece

C10.    “5G-MED – Sustainable 5G Deployment Model for Future Mobility in the Mediterranean Cross-Border Corridor”
(Mr. Stephanos Tsantilas, 8BELLS) – 10’

Mr. Stephanos Tsantilas
Principal Analyst
EIGHT BELLS LTD

Break 2 –
Time-Slot: 12h20’ – 12h30’
======================================================================
Part 3 (5G Deployment: Considerations and Examples) –
Time-Slot: 12h30’ – 14h00’

C11a. “Affordable 5G: High-Tech and Affordable 5G Network Roll-Out to Every Corner”
(Mr. George Kontopoulos, 8BELLS) – 10’

Mr. George Kontopoulos
Principal Researcher
EIGHT BELLS LTD

C11b. “Affordable 5G: The Neutral-Host Model and the Business Opportunities of Private Networks”
(Dr. Ioannis Neokosmidis, INCITES) – 10’

Dr. Ioannis Neokosmidis
CEO
INCITES Consulting SARL, Luxembourg

C12.    “The NEoterRIC project: Neuromorphic Computing and its Applications in Communications and Medical Imaging
(Prof. Antonis Bogris, University of West Attica (UWA)) – 10’

Prof. Antonis Bogris
Director of PSDN Lab
Department of Informatics and Computer Engineering
University of West Attica, Greece

C13.    “Localization Aspects in 5G Era”
(Mrs. Maria Belesioti, OTE) – 10’

Mrs. Maria Belesioti
Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

C14.    “MonB5G: Distributed Management and Orchestration of 5G Networks with AI-based Mechanisms”
(Mrs. Vasiliki Vlachodimitropoulou, OTE) – 10’

Mrs. Vasiliki Vlachodimitropoulou
Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

C15.    “DataPorts – Towards a Smart Port: A Digital Ecosystem Creation”
(Dr. Christos Gizelis, OTE) – 10’

Dr. Christos Gizelis
Senior Digital Transformation Analyst
IT Innovation Center
OTE Group of Companies
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

C16.    “Feasibility Study for Exploitation of 5G Networks in the Municipality of Egaleo
(Dr. Dimitrios Tzempelikos, Municipality of Egaleo (MoE)) – 10’

Dr. Dimitrios Tzempelikos
Head of Planning and Transparency Department
Municipality of Egaleo (MoE), Greece

C17.    “Joint Beyond 5G Research Initiative”
(Prof. Nancy Alonistioti, National & Kapodistrian University of Athens (NKUA)) – 10’

Prof. Nancy Alonistioti
Software-based Cognitive and Autonomic Networking Lab
Department of Informatics and Telecommunications
National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Break 3 –
Time-Slot: 14h00’ – 14h10’
======================================================================
Part 4 (Security Solutions for First Responders and for Critical Communications) –
Time-Slot: 14h10’ – 15h10’

C18.    “5G for First Responders: Project RESPOND-A”
(Dr. Anastasios Kourtis, NCSRD) – 10’

Dr. Anastasios Kourtis
Institute of Informatics and Telecommunications
National Centre for Scientific Research “Demokritos” (NCSRD), Greece

C19.    “FASTER: First Responder Advanced Technologies for Safe and Efficient Emergency Response
(Mrs. Christina Lessi and Dr. George Agapiou, OTE) – 10’

Mrs. Christina Lessi
Core Network Testing Section
Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile
Voice & VAS Network DevOps Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

Dr. George Agapiou
Core Network Testing Section Manager
Technology Labs & Testing Department, Fixed & Mobile
Voice & VAS Network DevOps Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

C20.    “Resilience in Critical Infrastructures”
(Mrs. Maria Belesioti and Dr. Ioannis Chochliouros, OTE) – 10’

Mrs. Maria Belesioti
Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

Dr. Ioannis P. Chochliouros
Head of Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

C21.    “5G Technology in Mission-Critical Communication Applications: The Case of Closed VPN Solution in RESPOND-A”
(Mrs. Aliki Dimitrellou, 8BELLS) – 10’

Mrs. Aliki Dimitrellou
Project Manager
EIGHT BELLS LTD

Break 4 –
Time-Slot: 15h10’ – 15h20’
======================================================================
Part 5 (Security Challenges in Modern 5G Environments) –
Time-Slot: 15h20’ – 16h20’

C22.    “INSPIRE 5G-Plus: Intelligent Security and Pervasive Trust for 5G and Beyond”
(Dr. Michail-Alexandros Kourtis, NCSRD) – 10’

Dr. Michail-Alexandros Kourtis
Institute of Informatics and Telecommunications
National Centre for Scientific Research “Demokritos” (NCSRD), Greece

C23.    “SANCUS: Redefining Security and Privacy in Modern ICT Infrastructures”
(Dr. Nikolaos Pitropakis, 8BELLS) – 10’

Dr. Nikolaos Pitropakis
Cybersecurity Domain Director
EIGHT BELLS LTD

C24.    “YAKSHA: Implementing Honeypot as-a-Service”
(Dr. Alexandros Kostopoulos & Dr. Ioannis Chochliouros, OTE) – 10’

Dr. Alexandros Kostopoulos
Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

Dr. Ioannis P. Chochliouros
Head of Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

C25.    “SPIDER: A Cyber Security Platform for Virtualised 5G Cyber Range Services”
(Mr. Neofytos Gerosavva, 8BELLS) – 10’

Mr. Neofytos Gerosavva
Principal Analyst
EIGHT BELLS LTD

C26.    “CyberTrust: Advanced Cyber-Threat Intelligence, Detection and Mitigation Platform for a Trusted Internet of Things”
(Mr. Michalis Rantopoulos, OTE) – 10’

Mr. Michalis Rantopoulos
Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

Break 5 –
Time-Slot: 16h20’ – 16h30’
======================================================================
Part 6 (Applications in Verticals Sectors, via 5G Enablers) –
Time-Slot: 16h30’ – 17h45’

C27.    “NBS, Air Quality, Urban Health and Thermal Comfort vs. IoT, Sensors and 5G, the case of H2020 projects: euPOLIS and D^2EPC”
(Mrs. Vasiliki (Betty) Charalampopoulou, GeoSystems Hellas AE) – 15’

Mrs. Vasiliki (Betty) Charalampopoulou
CEO, President
Geosystems Hellas S.A., Greece

C28.    “Typhon H2020 – An Evaluation Framework using Telco Data”
(Mr. Antonios Misargopoulos, OTE) – 10’

Mr. Antonios Misargopoulos
IT Innovation Center
OTE Group of Companies
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece

C29.    “BigO: Big Data against Childhood Obesity”
(Dr. Konstantinos Filis and Dr. George Lyberopoulos, COSMOTE) – 10’

Dr. Konstantinos Filis
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
COSMOTE S.A., Greece

Dr. George Lyberopoulos
Head of Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
COSMOTE S.A., Greece

C30.    “UNIQORN: Quantum Key Distribution Engines for Secure 5G-and-Beyond Communications”
(Dr. Yannis Giannoulis, NTUA and Mrs. Fofy Setaki, COSMOTE) – 10’

Dr. Yannis Giannoulis
Senior Researcher
Photonics Communications Research Laboratory (PCRL)
National Technical University of Athens, Greece

Mrs. Fofy Setaki
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
COSMOTE S.A., Greece

C31.    “STL Research Activities based on O-RAN and programmable FTTx and on digital BSS/OSS & Analytics
(Dr. Badri Gomatam, STL) – 10’

Dr. Badri Gomatam
Group Chief Technology Officer
Sterlite Technologies Limited (STL)

C32.    “Is 5G the Final Frontier? Considerations towards the 6G”
(Dr. Ioannis Chochliouros, OTE) – 10’

Dr. Ioannis P. Chochliouros
Head of Fixed Network R&D Programs Section
Research and Development Department, Fixed & Mobile
Core Network DevOps & Technology Strategy Division, Fixed & Mobile
Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Greece