Απόδραση από την κρίση, το μήνυμα του 13ου Infocom World 2011

Αισιόδοξο μήνυμα απόδρασης από την κρίση εξέπεμψε το 13ο Συνέδριο Infocom που διεξήχθη χθες Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, με τη συμμετοχή εκατοντάδων στελεχών των εταιριών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, της ακαδημαϊκής κοινότητας και θεσμικών φορέων.

Ουσιαστικά, ήταν ένα συνέδριο αποχαιρετισμού στην εποχή που φεύγει και ταυτόχρονα σηματοδότησε την άφιξη μιας νέας οικονομίας, ευέλικτης και αποτελεσματικής βασισμένη στην εξωστρέφεια και την καινοτομία.   

Στον χαιρετισμό του ο Αμερικανός Πρέσβης Daniel Bennett Smith, υπερθεμάτισε στη σημασία της καινοτομίας και εξωστρέφειας, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες Ελλήνων επιχειρηματιών θα βρουν αρωγό την Αμερικανική επιχειρηματική κοινότητα, που είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε συνεργατικά μοντέλα ανάπτυξης τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Επίσης ο κ. Smith, αναφερόμενος στην προσπάθεια του εκσυγχρονισμού της διακυβέρνησης, σημείωσε ότι αυτή περνάει μέσα από τη δημιουργία μιας διαδραστικής σχέσης κράτους-πολίτη, η οποία θα εδραιώσει μια σχέση εμπιστοσύνης, ενώ ταυτόχρονα θα  βελτιώσει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, επιτρέποντας τη σύσταση και λειτουργία ευέλικτων επιχειρήσεων σε ένα σταθερό περιβάλλον.

Πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία ο κ.Τζωρτζάκης, Υφυπουργός Διοικητής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, απευθυνόμενος στην κατάμεστη αίθουσα, ανέδειξε τις βασικές αρχές της συλλογιστικής που επικρατεί για τη δημιουργία σύγχρονης και αποτελεσματικής διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η βάση είναι η δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης βασισμένου σε τέσσερις πυλώνες:  το ενιαίο Σύστημα  Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών και τέλος ένα 3-καναλικό Σύστημα Επικοινωνίας με τον πολίτη (Citizen Relationship Management).

Όλα τα παραπάνω, θα επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο μεταξύ τους, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια, την ελεύθερη πρόσβαση και την ανταλλαγή της πληροφορίας, σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού. Στόχος της προσπάθειας είναι να μην υπάρχουν κενά στην πληροφόρηση, τα οποία -σκόπιμα ή μη- δημιουργούν «γκρίζες ζώνες» στην υλοποίηση των έργων, αλλά και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού. Ταυτόχρονα αποσκοπεί στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και των αλληλοσυγκρουόμενων διαδικασιών, μοναδικός σκοπός των οποίων είναι η αυτοσυντήρησή τους.

Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Ο ρόλος των δικτύων επόμενης γενιάς στην Ψηφιακή Ελλάδα», συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους κατασκευαστές Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, οι οποίοι παρόλη την ύφεση της αγοράς, θεωρούν ότι οι επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης γενιάς είναι αδήριτη ανάγκη και ίσως η μόνη διέξοδος για να επέλθει η ανάκαμψη.

Οι τεχνολογίες των νέων δικτύων πρόσβασης, έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν θεαματικά τη βελτίωση των χαρακτηριστικών απόδοσης των υποδομών cloud, το οποίο με τη σειρά του επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν οικονομικότερες και αποτελεσματικότερες λύσεις Software as a Service, βελτιώνοντας έτσι τηνανταγωνιστικότητά τους.

Ταυτόχρονα, νέες τεχνολογίες και υλοποιήσεις μέσα από μοντέλα Smart Grids, καθώς και η εφαρμογή της λογικής επικοινωνίας Machine 2 Machine, δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης επειδή το εν δυνάμει πελατολόγιο αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Από πλευράς εσωτερικής λειτουργίας, οι εταιρίες αναδιαρθρώνουν τις δομές τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ανακατανέμουν τους πόρους τους μέσα από καθετοποιημένες δομές, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος.

Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» εκπρόσωποι εταιριών, οι οποίες ιδρύθηκαν από νέους ανθρώπους και διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, παρουσίασαν με γλαφυρό και εντυπωσιακό τρόπο το μοντέλο επιχειρηματικότητας της νέας, αναδυόμενης, εποχής. Πρόκειται για ένα μοντέλο που στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την Καινοτομία, την Εξωστρέφεια και, κυρίως τις νέες μορφές χρηματοδότησης, όπως τα venture capitals και το cofounding. Οι συγκεκριμένες εταιρείες δραστηριοποιούνται και διακρίνονται εδώ και καιρό στην παγκόσμια αγορά, αντιμετωπίζοντας επάξια διεθνείς κολοσσούς. Ορισμένες δε από αυτές, κυρίως στον τομέα του mobile marketing, ανήκουν στους ηγέτες του κλάδου παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετές εταιρίες αυτού του τομέα παρουσιάζουν ήδη υψηλήκεφαλαιοποίηση στις ξένες αγορές, δείχνοντας το δρόμο σε όλους εκείνους που αντιμετωπίζουν την κρίση ως ευκαιρία.

Στην επόμενη ενότητα, με θέμα «Το Κανονιστικό και Επενδυτικό περιβάλλον στη Ψηφιακή Ελλάδα», επισημάνθηκαν οι δυσκολίες, τα εμπόδια και οι αβελτηρίες που δημιουργούνται εξαιτίας της απουσίας ενός σταθερού ρυθμιστικού και φορολογικού πλαισίου, καθιστώντας επισφαλείς τις επενδύσεις, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες επιχειρηματικές προσπάθειες.

Οι συμμετέχοντες διακήρυξαν την πεποίθηση τους ότι το κλειδί για την απελευθέρωση των επενδύσεων, είναι η θωράκιση του θεσμικού και φορολογικού πλαισίου, έναντι παρεμβάσεων που συχνά ανατρέπουνπλήρως τα επιχειρηματικά πλάνα. Με αυτό τον τρόπο -καθώς και την προς τα κάτω αναθεώρηση της φορολόγησης των επιχειρήσεων- θα ανοίξει ο δρόμος για την ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας, που θα φέρει νέα κεφάλαια και θέσεις εργασίας, οδηγώντας νομοτελειακά στην έξοδο από την ύφεση.

Από τα κεντρικά σημεία του συνεδρίου, ήταν η ομιλία του κ.Μαρκόπουλου, Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, ο οποίος -μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για τηνενίσχυση της καινοτομίας στην Ελλάδα και επισήμανε τη δημιουργία 5-6 funds, τα οποία θα επενδύσουν σε νέες επιχειρήσεις που θα έχουν παγκόσμια προοπτική. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρκόπουλος, τα συγκεκριμέναfunds θα διαθέτουν συνολικά 90 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 40 εκατ. ευρώ θα είναι ιδιωτική συμμετοχή και 50 εκατ. ευρώ δημόσια συμμετοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία επιλογής των σχημάτων που θα “τρέξουν” τα funds βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της.

Στην καταληκτική ενότητα, συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, που δήλωσαν απερίφραστα ότι ο κλάδος βρίσκεται σε ύφεση.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε  ο κ.Δαμιανός Χαραλαμπίδης, COO της Vodafone,  για το τρέχον έτος  τα έσοδα της αγοράς κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να διαμορφωθούν στα 2,7 δισ. ευρώ όταν το 2008 -που έφθασαν και στο υψηλότερο σημείο τους, είχαν ανέλθει στα 4,5 δισ. ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, Γιώργος Στεφανόπουλοςτονίζοντας την μείωση της αξίας της αγοράς κινητής τηλεφωνίας, κατά 30% σε σχέση με το 2008. Συν τοις άλλοις, αυτή την εποχή της ύφεσης, οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας καλούνται να καταβάλλουν –υπερτιμημένα– σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για ανανεώσουν την δυνατότητα χρήσης του φάσματος συχνοτήτων που πρόκειται να δημοπρατηθεί μέσα στον Νοέμβριο.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Λεωνίδας Κανέλλος, προσπάθησε να αιτιολογήσει το υψηλό τίμημα, υποστηρίζοντας ότι στο υπολογισμό του κόστους ανανέωσης ελήφθησαν υπ’όψιν μία σειρά από παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για την πορεία της αγοράς την επόμενη 15ετία. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ οι εκτιμήσεις προβλέπουν ότι η τηλεπικοινωνιακή αγορά θα παρουσιάσει άνοδο.

Σε ερώτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την πορεία των συζητήσεων για τη συγχώνευση Vodafone-Wind, ο κ. Χαραλαμπίδης απάντησε ότι συνεχίζει να ισχύει η επίσημη ανακοίνωση του ομίλου, ότι «οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη». Τόνισε όμως, ότι η αγορά χρειάζεται ένα νέο γύρο συγκέντρωσης, κάνοντας ειδική αναφορά και στο θέμα των MVNOs. Σε αυτό τοποθετήθηκαν, τόσο ο διευθύνων σύμβουλος της Forthnet, Π. Παπαδόπουλος όσο και ο Γενικός Διευθυντής της Cyta Hellas, Μ. Αχιλλέως, αναφέροντας ότι εξετάζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εφόσον, όμως, υπάρχει το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο και το επιχειρησιακό πλάνο είναι διασφαλισμένο και βιώσιμο.

Πάνω στο θέμα του ρυθμιστικού πλαισίου ο κ.Κανέλλος, έκανε ειδική αναφορά επισημαίνοντας ότι, η ψήφιση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία του ειδικού φορέα που θα αναλάβει τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), είναι άμεσης προτεραιότητας. Επίσης, ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ ανακοίνωσε ότι, πριν από μερικές ημέρες κατέθεσε στην Επιτροπή, την πρόταση του για το κοστολογικό μοντέλο που αφορά στην χονδρική διάθεση υπηρεσιών μέσω της τεχνολογίας VDSL. Η ΕΕΤΤ θα καταλήξει τον Δεκέμβριο στην απόφαση της και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάλογα με την έκβαση θα κάνει τις επιλογές του ο ΟΤΕ, για το αν θα προχωρήσει στη ανάπτυξη και διάθεση υπηρεσιών που έως τώρα έχει παγώσει λόγω τουαυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου.

Παράλληλα με την κεντρική ροή του συνεδρίου, διεξήχθησαν σε άλλες αίθουσες, ενότητες που επικεντρώθηκαν σε σημαντικούς τομείς της αγοράς τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, ειδική ενότητα, ήταν αφιερωμένη στις υπηρεσίες Cloud όπου αναλύθηκε, τόσο το μοντέλο λειτουργίας του, όσο και τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μία εταιρία –ανεξαρτήτως μεγέθους- αναθέτοντας τη φιλοξενία τη διαχείριση και την ασφάλεια των δεδομένων της σε εξειδικευμένα datacenters.

Επισημάνθηκε η ταχύτατη διάδοση των εφαρμογών Cloud, που από το απλό hosting πέρασαν γρήγορα στο Software as a Service, ενώ ο συνδυασμός τους με την ευρυζωνικότητα, οδήγησε στο Everything as aService.

Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση, παρουσίασαν τις προσεγγίσεις τους για τις προτεινόμενες υλοποιήσεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απεμπλακούν από βαριά και κοστοβόρα σχήματα ΙΤ, εστιάζοντας  σε παραγωγικές διαδικασίες.

Στην ενότητα που ήταν αφιερωμένη στην Ψηφιακή Τηλεόραση, τέθηκαν κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το ρόλο της συνδρομητικής τηλεόρασης, τη μείωση της αξίας του περιεχομένου της αναλογικής τηλεόρασης, τις συνέργιες που θα χρειαστεί να γίνουν προκειμένου να επιβιώσουν οι υγιείς παίκτες σε μια αγορά που αντιμετωπίζει ύφεση.

Ο κ. Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Hellas SAT, αναφέρθηκε στις τεχνικές εξελίξεις της Νέας Τηλεόρασης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε αφενός στις στρεβλώσεις που σημειώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στην αγορά και αφετέρου στο γεγονός ότι τα ελληνικά κανάλια αγοράζουν δικαιώματα από το εξωτερικό σε υψηλότερητιμή από άλλες χώρες.

Ο κ. Γεώργιος Λεκάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, περιέγραψε τη θεωρητική βάση της Νέας Τηλεόρασης, ενώ σκιαγράφησε μια σαφή εικόνα της αύξησης της ζήτησης της WEB TV κυρίως από το νεανικό κοινό επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχει η διαδραστικότητα για την προσέλκυση νέων στο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Στα νέα δεδομένα της αγοράς, αλλά και το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας που διευθύνει αναφέρθηκε ο κ.Pietro Guerrieri, General Manager της SES Astra Italy

Ο κ. Γιώργος Λαμπριανού, Δ/ντής Διαχείρισης Υπηρεσιών-Μάρκετινγκ της CYTA, ανέπτυξε το επιτυχημένο  επιχειρηματικό μοντέλο της Cytavision, ενώ δήλωσε «ανοικτός στις προκλήσεις των συνεργιών και συνεργασιών».

Η κ. Κατερίνα Κασκανιώτη, Γενική Διευθύντρια Περιεχομένου & Πλατφόρμας, Nova υπεραμύνθηκε της βιωσιμότητας του συνδρομητικού μοντέλου, γεγονός που οφείλεται τόσο στην αύξηση της ζήτησης για ποιοτικό περιεχόμενο, όσο και στην έκπτωση της ποιότητας των ελεύθερων καναλιών.

Ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, επικεφαλής του ΟΤΕ TV, ανέφερε ότι ο ΟΤΕ με το εγχείρημά του εισέρχεται σε έναν μακρύ μαραθώνιο, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση ενός ποιοτικού προγράμματος πολυποίκιλων επιλογών, σε μεγάλο αριθμό νοικοκυριών.

Στην πρωτοπορία αλλά και τη μεγάλη επιτυχία των εγχειρημάτων του ΑΝΤ1 στη WEB TV αναφέρθηκε ο κ.Struecker Marco, General Manager του Antenna Internet. Εξέφρασε την αγωνία του για το χειμαζόμενο τοπίο της αγοράς, μη παραλείποντας όμως να τονίσει ότι, οι σοβαροί παίκτες έχουν ήδη εξασφαλίσει την επιβίωσή τους στο αύριο.

Από πλευράς HOL o κ. Μιχάλης Αναγνωστάκος, Senior Marketing Manager, αναφέρθηκε στη νέα υπηρεσία HOL TV, τονίζοντας τον συνδυασμό της ποιότητας και της  ανταγωνιστικότητάς, αλλά και το value for money που προσφέρει.

Να προστατευθεί το υγιές τμήμα της Περιφερειακής Τηλεόρασης και να δοθεί έμφαση στο περιεχόμενο, ζήτησε από την πλευρά του ο κ. Γεώργιος Μπόκας, Διευθύνων Σύμβουλος, Αχελώος TV. Τέλος, στις εφαρμογές, τις τεχνολογίας στο WEB και το Mobile αναφέρθηκε τέλος ο Μιχάλης Σαραντινός, Διευθύνων Σύμβουλος, της Steficonο οποίος έριξε φως στο θέμα της διαδραστικής διαφήμισης και της προβολής των διαφημιζομένων μέσω Διαδικτύου και Κινητής τηλεφωνίας.

Στην παράλληλη ενότητα του 13ου Infocom: «Mobile Apps: It’s an Apps World», αναλύθηκε η άνοδος της δημοτικότητας των smartphones και των tablets, που ήδη με την εκρηκτική αύξηση του μεριδίου τους -σε βαθμό του να προδιαγράφεται πλέον η εξάλειψη των κλασικών κινητών- έχουν πλέον αναμφισβήτητα καταστεί η ατμομηχανή του οικοσυστήματος της κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, σηματοδοτείται η οριστική στροφή του κλάδου προς την έννοια των κινητών υπηρεσιών. Μέσα από την αλλαγή αυτή αναδύεται η νέα επιχειρηματικότητα καθώς και νέες πηγές εσόδων.

Σε αυτό το μήκος κύματος, κινήθηκε ο χαιρετισμός που απήυθυνε ο κ.Αλέξανδρος ΜπρέγιαννηςΔιευθύνων Σύμβουλος των Ψηφιακών Ενισχύσεων ΑΕ, ο οποίος τόνισε την στήριξη της πολιτείας μέσω του προγράμματος digimobile, το οποίο παρέχει επιδότηση σε επιχειρηματικές προσπάθειες μέχρι και του ποσοστού του 70% επί της επένδυσης.

Επίσης ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) κ.Κωτσής-Γιανναράκης, κάλεσε το κοινό της νέας επιχειρηματικής κοινότητας που δημιουργείται, να συνασπιστεί γύρω από τη θεσμική εκπροσώπησή του ΣΕΚΕΕ, ο οποίος διεκδικεί την προσέλκυση venture capitals.

Ιδιαίτερα περιεκτική ήταν η ετήσια έρευνα της Vision Mobile που αναδεικνύει σφαιρικά τις τάσεις και τις προβλέψεις για το οικοσύστημα και αποτελεί σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις στον κλάδο. Στη συνέχεια, ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τους εκπρόσωπους των κατασκευαστών smartphones, οι οποίοι έδωσαν το δικό τους στίγμα ως μέλος της αλυσίδας αξιών του οικοσυστήματος.

Το λόγο έλαβαν επίσης εκπρόσωποι της Microsoft, του iOS και της Samsung παρουσιάζοντας τις δυνατότητες των πλατφορμών τους και τα εργαλεία που παρέχουν σε developers και χρήστες για την καλύτερη εμπειρία χρήσης και προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν που λαμβάνει στα χέρια του ο καταναλωτής.

Στην ενότητα τονίστηκε ότι όλα τα λειτουργικά συστήματα, ενθαρρύνουν τους developers να αναπτύξουν εφαρμογές στην πλατφόρμα τους, παρέχοντάς τους συχνά σημαντική υποστήριξη. Από την άλλη πλευρά τους οι developers, επιστρατεύουν την εφευρετικότητά τους και συχνά προσφέρουν εκπληκτικές λύσεις.

Απόδειξη των ανωτέρω ήταν οι εφαρμογές που παρουσιάστηκαν τόσο αυτές που προορίζονται για επιχειρηματικό περιβάλλον, όσο και αυτές που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή.

Κοινή παραδοχή είναι ότι, πλέον το οικοσύστημα έχει περάσει στη φάση της ενηλικίωσης, διαθέτοντας όλα τα χαρακτηριστικά μίας επιχειρηματικής επένδυσης, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή τη μετάβαση.