Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόμενη μέρα!

Στη πρώτη ενότητα του Omni TV θα εξετάσουμε την επόμενη μέρα της ψηφιακής τηλεόρασης, τις επερχόμενες τεχνολογίες και το τι αυτές σημαίνουν, τόσο για τους παρόχους περιεχομένου και δικτύου, όσο και για την αγορά (καταστήματα – τεχνικοί κτλ). Θα εξετάσουμε επίσης την εμπειρία του τηλεθεατή, την καμπύλη μάθησης και την ανταπόκρισή του στις  νέες υπηρεσίες. Μερικά από τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι:

*Η Ψηφιακή μετάβαση τείνει να ολοκληρωθεί δημιουργώντας παράλληλα πολλά ερωτηματικά, προσδοκίες, ευκαιρίες αλλά και προοπτικές. Τι θα γίνει με τα Gap Fillers; Ενημερωθείτε για το πως και πότε θα καλυφθούν οι «κενές» περιοχές. Με ποια διαδικασία; Ποιες είναι οι προδιαγραφές για τον εξοπλισμό; Ποιοι θα αναλάβουν την υλοποίηση;

*Τι θα ακολουθήσει την εμφάνιση HD καναλιών και το ενδεχόμενο παρουσίας συνδρομητικών και διαδραστικών υπηρεσιών μέσω της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης.

*Ποιες είναι οι ενδεχόμενες παρενέργειες στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις από την ενεργοποίηση των νέων φασματικών περιοχών που αποδόθηκαν με το ψηφιακό μέρισμα; Ποια είναι τα ειδικά προϊόντα που υπάρχουν, ποια είναι η εφαρμογή τους, ποιες είναι οι προτεινόμενες λύσεις και τεχνολογίες;

To «περιεχόμενο» στη νέα ψηφιακή εποχή: The content is the King!

Η ψηφιακή μετάβαση, ως φορέας της απόλυτης αλλαγής στην τηλεοπτική αγορά:

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο τηλεοπτικός χάρτης, το περιεχόμενο, η εγχώρια παραγωγή, οι συνέργιες, οι τεχνικές δυνατότητες, η αλλαγή παραδείγματος στη διαφήμιση, η WEB TV. Πως η ψηφιακή μετάβαση και η τεχνική αναβάθμιση των συσκευών κάθε είδους (TV, tablet, mobile) σε συνδυασμό με την τροπολογία για τη διευκόλυνση των συγχωνεύσεων στην αγορά των ΜΜΕ – και με δεδομένο το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον για απορρόφηση της μιας συνδρομητικής πλατφόρμας –  αλλάζει εντελώς τη φυσιογνωμία του περιεχομένου υπέρ του πλουραλισμού της ενημέρωσης, της ποσότητας και ποιότητας του content και τελικά προς όφελος του τηλεθεατή και Διαφημιζόμενου.

Η Διαφήμιση στο σταυροδρόμι ρηξικέλευθων αλλαγών

Η Διαφήμιση, ο κυματοθραύστης μεταξύ ΜΜΕ και Διαφημιζομένων

Οι επιπτώσεις της ψηφιακής μετάβασης στον τρόπο προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών, στον χρόνο έκθεσής τους στα ηλεκτρονικά Μέσα και στην κοστολόγηση των διαφημιστικών ζωνών/ διαφημιστικών δευτερολέπτων. Οι δρομολογούμενες συγχωνεύσεις μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών αλλά και περιφερειακών καναλιών προκαλούν οικονομίες κλίμακας ενώ διαμορφώνουν νέες σχέσεις με τη διαφήμιση. Οι επιπτώσεις της εφαρμογής της τροπολογίας από τον Ιούνιο του 2015 για την απαγόρευση της διαμεσολάβησης των media agencies, την κατάργηση του θεσμού των επιστροφών και την υιοθέτηση της διαχειριστικής αμοιβής στο 4% επί των εξοφλημένων τιμολογίων.  Προβληματισμοί και ερωτηματικά για τη λειτουργία της δημοκρατίας στην πράξη, τη δεοντολογία, για το μέλλον της αγοράς των media units, για την τύχη του νέου θεσμού της διαχειριστικής αμοιβής, για τις επιπτώσεις του γκρεμίσματος του κυματοθραύστη (διαφημιστικών) στις σχέσεις διαφημιζομένων – ΜΜΕ, για τις εκπτώσεις, το αγγελιόσημο, τις ειδικές συμφωνίες, τον αριθμό των εργαζομένων, την οργάνωση των τμημάτων marketing των διαφημιζομένων, των ΜΜΕ, τη φυσιογνωμία των spec κυρίως του Δημοσίου μετά την απόσυρση των media units.