24ο Συνέδριο InfoCom World

Fiber & 5G Highways: DigitAll Greece!

29 Νοεμβρίου 2022, Divani Caravel
30 Νοεμβρίου 2022, Online

The best speakers, all in one place!

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης για κάθε πτυχή της οικονομίας, η δημιουργία υποδομών «ταχείας κυκλοφορίας» -δηλαδή ψηφιακών «λεωφόρων» στις οποίες θα κινηθεί ο μετασχηματισμός του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα- αποτελεί κρίσιμο στόχο. Άλλωστε, αυτή η επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση αναμένεται πως, όχι μόνο θα ενισχύσει κάθε πτυχή της οικονομίας, αλλά θα προσφέρει νέες «διόδους» για το επιχειρείν και ίσες ευκαιρίες σε εκπαίδευση και εργασία για τους πολίτες.

Σήμερα, η συγκεκριμένη ψηφιακή ανάπτυξη και οι επενδύσεις που αυτή απαιτεί, δεν αποτελούν ευχολόγιο, αλλά ζητούμενο. Άλλωστε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022 (DESI), που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που παρακολουθεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα κράτη μέλη στον ψηφιακό τομέα, η Ελλάδα κατατάσσεται 25η μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2022. Εντούτοις, συνολικά, η χώρα μας σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο τα τελευταία έτη συγκριτικά με άλλα κράτη μέλη, το οποίο σημαίνει ότι καλύπτει μέρος της διαφοράς.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει η Κομισιόν και όσον αφορά στον τομέα της συνδεσιμότητας, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, ιδίως όσον αφορά στην κάλυψη των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) και πέμπτης γενιάς (5G). Ωστόσο, υπογραμμίζεται πως απαιτείται περισσότερη πρόοδος, ιδίως όσον αφορά στη διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία παραμένει πολύ χαμηλή σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 41% της ΕΕ (φτάνοντας σε ποσοστό της τάξεως του 9%) και την περαιτέρω βελτίωση της κάλυψης 5G (ποσοστό 66%), ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε υψίρρυθμη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη τη χώρα.

Ευρύτερα πάντως, τα συμπεράσματα δείχνουν ότι, ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, η υιοθέτηση βασικών ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα Big Data, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Πρέπει, επισημαίνεται, να ενταθούν οι προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η πλήρης ανάπτυξη των υποδομών συνδεσιμότητας (ιδίως του 5G) που απαιτούνται για υπηρεσίες και εφαρμογές υψηλής καινοτομίας. Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ένας ακόμη σημαντικός τομέας στον οποίο τα κράτη μέλη πρέπει να σημειώσουν μεγαλύτερη πρόοδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πάροχοι προχωρούν σε αυξημένες επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών 5G και fiber. Βρισκόμαστε, άλλωστε, σε μια χρονική στιγμή που μεγάλες και σημαντικές πολυεθνικές επιλέγουν την χώρα μας για την ανάπτυξη των δικών τους hubs – είτε πρόκειται για κέντρα δεδομένων που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή, είτε για κέντρα ανάπτυξης τεχνολογιών και προϊόντων, είτε για hubs που ενισχύουν τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Μια αξιόπιστη τηλεπικοινωνιακή υποδομή, με τεχνολογία αιχμής, όχι μόνο θα ενισχύσει τη λειτουργία αυτών των κέντρων, αλλά θα προσελκύσει και νέες επενδύσεις, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε ένα «hub for hubs».

Και φυσικά, τρία χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας και μερικούς μήνες μετά την σχεδόν «αναγκαστική» υιοθέτηση digital λύσεων από πολλούς οργανισμούς, είναι σαφές πως η ενίσχυση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών θα στηρίξει την ψηφιοποίηση του επιχειρείν και τις διαδικασίες που οδηγούν στην ανάπτυξη καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσβαση σε γρήγορες και αξιόπιστες συνδέσεις, ώστε να αναπτύξουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο και τις πωλήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού επιειρείν. Και αυτό γιατί, παρά το ότι το e-commerce βρίσκεται σε άνοδο, ο αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματοποιεί σχετικές δραστηριότητες παραμένει μικρός.

Στο Infocom World 2022, ένα συνέδριο της Smart Press που πραγματοποιείται για 24η φορά, εξετάσαμε πώς το Fiber και το 5G αλλάζουν την αγορά και προσφέρουν νέες ευκαιρίες, τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται, τη λειτουργία των hubs μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποία η χώρα μας μπορεί να προσελκύσει ακόμη περισσότερα, συζητώντας για για το ταλέντο που αναζητά ο χώρος του ICT, το brain drain αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Παράλληλα, συζητήσαμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το οικοσύστημα της καινοτομίας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν κάνει την εμφάνιση τους.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

 • Για να ενημερωθείτε από τους ειδικούς για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον χώρο της συνδεσιμότητας, στην Ελλάδα και παγκοσμίως, όσον αφορά στα δίκτυα οπτικής ίνας, το 5G και κάθε νέα τεχνολογία που δια-μορφώνει το μέλλον των τηλεπικοινωνιών.
 • Για να μάθετε για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι τεχνολογικοί (και όχι μόνο) κολοσσοί στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας hubs και κέντρα δεδο-μένων, για τις πολιτικές που οδηγούν στην προσέλκυση νέων επενδύσε-ων, καθώς και τις επιπτώσεις στην οικονομία.
 • Για να εντοπίσετε τις καινούργιες ευκαιρίες καριέρας που παρέχουν οι νέ-ες τεχνολογίες και ο κόσμος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, τα skills που βρίσκονται σε ζήτηση και εκείνα που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αγοράς εργασίας.
 • Για να παρακολουθήσετε συζητήσεις σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχη-ματισμό, το τι πήγε σωστά και τι λάθος τους τελευταίους μήνες, τα μαθήμα-τα που πήρε η οικονομία, οι επιχειρήσεις και το δημόσιο, τα κίνητρα και τις επενδύσεις, αλλά και για την στόχευση που χρειάζεται να υπάρξει από εδώ και πέρα.
 • Για να ανακαλύψετε χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα που μπο-ρούν να βοηθήσουν την επιχείρηση σας να πραγματοποιήσει έναν επιτυ-χημένο ψηφιακό μετασχηματισμό.
 • Για να γνωρίσετε και να δικτυωθείτε με τους ηγέτες της αγοράς!

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

 • Επιχειρηματίες, CEO, CIO, CTO, CFO
 • Στελέχη Πληροφορικής και Λειτουργιών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 • Στελέχη Πωλήσεων και Marketing
 • Πάροχοι Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Λογισμικού μέσω Διαδικτύου (SaaS κλπ)
 • Εταιρείες εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής
 • Στελέχη Αλυσίδων Λιανικής & Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
 • Εταιρείες Υλοποίησης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού – Integrators
 • Προγραμματιστές και Εταιρείες Ανάπτυξης Εφαρμογών
 • Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιων Οργανισμών
 • Στελέχη Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας
 • Ρυθμιστικές Αρχές και Κυβερνητικούς Αξιωματούχους
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Εξειδικευμένους στις σύγχρονες τεχνολογίες Νομικούς
 • Στελέχη ESG και Εταιρικής Υπευθυνότητας
 • Καθηγητές Ανωτάτων Σχολών
 • Φοιτητές
 • καθώς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα, την Πληροφορική και τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προσφέρουν οι συγκεκριμένοι τομείς.

Τα συνέδρια που διοργανώνει η Smart Press σε ετήσια βάση είναι:

Infocom World Conference
E-business & Social Media
Infocom Security
Security Project
Mobile Connected World
Hotel Tech

Τα έντυπα περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας της Smart Press για το εν λόγω Συνέδριο είναι:

Infocom
Social Media Life
Digital Life