Κάθε επιχείρηση σήμερα θέλει πωλήσεις. Για να φτάσεις όμως εκεί, χρειάζεσαι στρατηγική, στόχους, περιεχόμενο, διάλογο, ενδιαφέρον, συμμετοχή, επιθυμία. Χρειάζεται να χτίσεις κοινότητες για και με τους πελάτες σου, για να χτίσεις το business σου με διάρκεια και επιτυχία! Γιατί το δύσκολο δεν είναι να βρεις υποψήφιους πελάτες, το δύσκολο είναι να εμπιστευτούν και να γίνουν ενεργοί συμμέτοχοι στην καθημερινότητα σου.

Ο Γιάννης Τριανταφύλλου, διευθυντής μάρκετινγκ σΤΟ ΑΤΟΜΟ, παρουσιάζει βασικές αρχές και κανόνες του community management, από τη στρατηγική, τους ρόλους και τα εργαλεία των online communities ως το περιεχόμενο, την διαχείριση, την παρακίνηση συμμετοχής και το ROI.

Κοινό: Επαγγελματίες και στελέχη μάρκετινγκ και πωλήσεων, social media managers, γενικοί διευθυντές και διευθυντές μάρκετινγκ εταιρειών, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.