Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες

Οι Νέες Τεχνολογίες, τα Κοινωνικά Δίκτυα, η Ψηφιακή Αφήγηση και οι transmedia εφαρμογές, οι αλλαγές που συντελούνται στο επάγγελμα της δημοσιογραφίας, το παλιό ενημερωτικό μοντέλο που καταρρέει και το νέο που αναδύεται, η επόμενη ημέρα της επικοινωνίας και οι απαιτήσεις από το δημοσιογράφο, σήμερα, ψηλαφούνται σε ένα 6ωρο σεμινάριο, στα πλαίσια του συνεδρίου info-com.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MA) “Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες” (www.qjnt.gr), αποτελεί Συνέργεια των:

DUK Universitat (Αυστριακό Δημόσιο Πανεπιστήμιο), Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά” (Γενική Γραμματεία Ερευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Ίδρυμα για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση, Ερ.Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ, ΕΜΠ.

Εργαστήριο 01

Τα μυστικά της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας

Πώς δομείται και ποια η σημασία ενός integrated newsroom. Ποιες είναι οι δεξιότητες και οι γνώσεις που πρέπει να έχει ο δημοσιογράφος του σήμερα. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παραδοσιακά ΜΜΕ και ποια τα νέα επιχειρηματικά και ενημερωτικά μοντέλα που αναδύονται.

Εργαστήριο 02

Ψηφιακή αφήγηση και transmedia

Βασικές αρχές transmedia και crossmedia παραγωγών. Πώς δημιουργείς έναν αφηγηματικό κόσμο και πώς δομείς την ιστορία μέσα σε αυτόν. Το πάντρεμα των τεχνικών αφήγησης με την ενημέρωση. Τα μυστικά του web documentary και του video storytelling. Η επικοινωνία των transmedia παραγωγών στα κοινωνικά δίκτυα και η επιθυμητή διάδραση.

Εργαστήριο 03

Social media και ψηφιακά εργαλεία

Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στη δημοσιογραφική έρευνα. “Όχι πια κοινό, κοινότητα”. Ο δημοσιογράφος ως διαχειριστής της επιρροής του. Χρήση βασικών εργαλείων στην επικοινωνία στα Social Media. H νέα δημόσια σφαίρα και η επόμενη ημέρα των κοινωνικών δικτύων.

Σας περιμένουμε στις 10.00 π.μ., στην αίθουσα SUITE 835.