Ημερομηνία: Τετάρτη 30/10/2013, ώρα 11:00 – 12:30

Αίθουσα: «Φλώρινα»

11.00-11.10 : ΕισαγωγήΚαλωσόρισμα.

11.10-11.40 : Παρουσίαση της αναβαθμισμένης  πλατφόρμας GO!Enterprise V.2 ,  Enterprise Mobility in a box  &  MDM (Mobile Device Management).

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί το νέο περιβάλλον ανάπτυξης mobile εφαρμογών, η λύση Enterprise Mobility in a box που αφορά στην cloud λύση ‘’με το κλειδί στο χέρι’’ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η ολοκληρωμένη λύση mobile device management που ενσωματώθηκε πλέον στην πλατφόρμα GΟ!Enterprise μετά την εξαγορά της εταιρείας Notify στην Αμερική.

11.40-12.00 : Live παρουσίαση του νέου εργαλείου ανάπτυξης mobile εφαρμογών GO!App Zone Studio v.2.