Techonomy: Time for Synergies!

 

Με τον τίτλο «Techonomy: Time for Synergies!» διεξήχθη στις 21 Οκτωβρίου 2014, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, το Συνέδριο InfoCom World 2014.

Το φετινό συνέδριο υλοποιήθηκε σε μία περίοδο κατά την οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογικές, στρατηγικές και επιχειρηματικές συνέργειες, οι οποίες αποτελούν, πλέον, βασικό μοχλό της ανάπτυξης.

Το InfoCom World αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με ψηφιακές τεχνολογίες στη ΝΑ Ευρώπη. Καταγράφει και αποτυπώνει με επιτυχία, επί πολλά χρόνια, την πορεία αλλά και τη σύγκλιση στις αγορές Τεχνολογίας, ΠληροφορικήςΤηλεπικοινωνιών & Media.

Φέτος, δόθηκε η ευκαιρία σε συνέδρους και ομιλητές να συμμετάσχουν σε έναν διαδραστικό διάλογο για το μέλλον των συγκεκριμένων αγορών, με κοινό παρονομαστή την «τεχνο-οικονομία», η οποία ουσιαστικά επιβάλλει συνέργειες σε όλους τους τομείς. Με αυτή τη λογική αναζητήθηκαν οι πιθανές συνέργειες, παρουσιάστηκαν win-win προσεγγίσεις και αναδείχθηκαν τόσο οι ευκαιρίες, όσο και τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Άξονας όλων των παραπάνω είναι  εξεύρεση μοντέλων αποτελεσματικής συνεργασίας, μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων, εταιριών και τεχνολογιών και μάλιστα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Δυστυχώς, αυτά τα ερωτήματα δεν είναι ρητορικά, αλλά πραγματικά, καθώς η Ευρώπη –η οποία βρισκόταν στην αιχμή της τεχνολογίας στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών επί χρόνια, έχοντας εφεύρει το GSM- χάνει πλέον έδαφος σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές της. Οι αμερικανικές εταιρίες βρίσκονται ήδη στην κορυφή, τόσο από πλευράς έρευνας όσο και από πλευράς πωλήσεων, ενώ οι ευρωπαϊκές κινδυνεύουν να απωλέσουν ακόμα και τη δεύτερη θέση στην οποία έχουν περιοριστεί, καθώς οι Ασιάτες επελαύνουν, εστιάζοντας στην τεχνολογία 5G.

Η παγκόσμια ύφεση λειτούργησε καταλυτικά τα τελευταία χρόνια και επιτάχυνε τις συνέργειες, σχεδόν σε όλο το φάσμα των υλοποιήσεων τεχνολογίας και όχι μόνο… Τα τεχνολογικά οικοσυστήματα, αλληλεπιδρούν μέσω των συνεργειών και παράγουν ενδιάμεσα προϊόντα, νέες ανάγκες και νέα οικοσυστήματα. Η Techonomy είναι εδώ!

Όλοι συμφώνησαν ότι στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, είναι σχεδόν αυταπόδεικτο ότι οι συνέργειες αποτελούν τον μονόδρομο, που ίσως τελικά, έπειτα από επίπονη προσπάθεια, να οδηγήσει και πάλι στην ανάπτυξη. Εκφράστηκε βέβαια ο προβληματισμός ότι οι υπερβολικά στενές συνέργειες θα μπορούσαν να αποτελέσουν εν δυνάμει μονοπώλια, έτσι ο υγιής ανταγωνισμός οφείλει να υπάρχει και να λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή.

Η δομή της ολομέλειας του συνεδρίου χωρίστηκε σε τέσσερις ενότητες:

 

Performers & Transformers  Χορηγός Ενότητας logo-cyta

Στη διαδικασία παραγωγής και αξιοποίησης τεχνολογιών υπάρχουν τόσο οι Performers όσο και οι Transformers.

Performers είναι όσοι γνωρίζουν καλά πώς να φέρουν τις τεχνολογίες στο επίπεδο του καταναλωτή, δημιουργώντας το μέγιστο δυνατό βαθμό αποδοχής και συμβάλλοντας στη δημιουργία της κρίσιμης μάζας. Transformers, είναι όσοι τις εξελίσσουν και τις μεταλλάσουν σε νέες εφαρμογές, ενσωματώνοντας υπάρχοντα ή νέα τεχνολογικά στοιχεία.

Οι ρόλοι δεν είναι σταθεροί και πάντα διακριτοί, αλλά υπαγορεύονται από τις αναγκαιότητες και το timing για κάθε ιδέα, τεχνολογία και υλοποίηση. Στην ενότητα αυτή, διερευνήθηκε η αλληλεπίδραση αυτών των δύο συστατικών, μέσα από την τεχνολογική καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, και τις επιπτώσεις τους στην αγορά.

Κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακών υποδομών οπτικών ινών και δορυφορικοί πάροχοι, διερεύνησαν επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα που θα φέρουν και υψηλές ταχύτητες και ευρεία γεωγραφική διασπορά.

Δείτε Περισσότερα

Enterprise Solutions and Business Revolution                                                           Χορηγός Ενότητας zte-logo-300x210

Οι Τηλεπικοινωνίες και η Πληροφορική, είναι πλέον οι θεμέλιοι λίθοι όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιούνται, από την επιχειρησιακή τους λειτουργία, την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση πόρων, ως την προώθηση και τη διάθεση των προϊόντων.

Οι πάροχοι ΤΠΕ από το επίπεδο δημιουργίας του περιβάλλοντος προγραμματισμού, της πλατφόρμας λειτουργίας και του User Interface, ως το σημείο της τελικής προσαρμογής στις ανάγκες των πελατών, ήταν οι πρωταγωνιστές αυτής της ενότητας.

Παρουσιάστηκαν οι τάσεις στο CRM, το ERP, το Enterprise Mobility και στα εργαλεία επικοινωνίας. Οι περισσότερες λύσεις φιλοξενούνται πλέον στο cloud, απαλλάσσοντας τις επιχειρήσεις από βαρύ κόστος CapEx. Κύριο ζητούμενο είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, ώστε, οι επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις λειτουργίες τους σε πραγματικό χρόνο, διατηρώντας παράλληλα στο ακέραιο τη δυνατότητα προσαρμογής και εξέλιξης.

Ειδικό round table διοργανώθηκε για το θέμα των ανέπαφων πληρωμών οι οποίες αποτελούν μία εν δυνάμει τεράστια αγορά. Ουσιαστικά έχουν διαμορφωθεί δύο πόλοι διάθεσης του μοντέλου των ανέπαφων πληρωμών προς τους καταναλωτές. Το ένα είναι μέσω των έξυπνων τηλεφώνων εφοδιασμένων με τεχνολογία NFC, και το άλλο μέσω πλαστικών καρτών με την ίδια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας. Στη συζήτηση αναλύθηκε το εάν και κατά πόσο ενυπάρχει δυνατότητα συνεργιών μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και παρόχων κινητών για την υιοθέτηση υλοποίησης με τη χρήση κινητού και όχι stand alone κάρτας.

Digital Reality: Mind the Gap! Χορηγός Ενότητας logo-ericsson

Παρά την ενθουσιώδη υποδοχή και υιοθέτηση των τεχνολογιών ΤΠΕ σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, εξακολουθεί να παρατηρείται μία αναντιστοιχία μεταξύ της πραγματικής οικονομίας και της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω της επιβάρυνσης των νέων επιχειρήσεων με δυσανάλογες υποχρεώσεις, λόγω της δυσκολίας ανεύρεσης χρηματοδότησης, ή απλά λόγω του ανώριμου, ακόμα, επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας. Σ’ αυτή την ενότητα μελετήθηκε σε βάθος την ψηφιακή πραγματικότητα και αναζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές που οδηγούν στην επιτυχία.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων, τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι επενδυτές και τις προοπτικές της ελληνικής startup σκηνής.

CEO Summit: Keep Calm and Converge! Χορηγός Ενότητας logo-pccwglobal

Στην καταληκτική ενότητα, οι ηγέτες της αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής και Media, εξέφρασαν την άποψή τους και περιέγραψαν τη θέση τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο η σύγκλιση ομοειδών αλλά πολλές φορές και ετερόκλητων συστατικών, παράγει νέες ευκαιρίες, νέα προϊόντα και νέες προοπτικές.

Σε μια ανοιχτή συζήτηση, ανέλυσαν το εξαιρετικά δυναμικό και μεταβαλλόμενο τοπίο της αγοράς και συμφώνησαν ότι μόνο οι συνέργειες μπορούν να οδηγήσουν περιεχόμενο και υπηρεσίες στα χέρια των χρηστών και να λειτουργήσουν συνδυαστικά στην παραγωγή προστιθεμένης αξίας.

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

OmniTV: TV and Internet. Lights, Camera, Interaction!

Ποιο είναι το μέλλον της τηλεόρασης;  Ποια είναι τα προβλήματα και οι προσκλήσεις; Υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες; Που συναντιέται η ψηφιακή TV με το Internet; Τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση; Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη διαφήμιση;

ChangeMakers: Innovationis the Key

Στο Startup & Innovation Summit η Ελλάδα της έμπνευσης και της Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας, προσπαθεί, καινοτομεί, αγωνίζεται και αναζητά τις λύσεις, τη δικτύωση και τη χρηματοδότηση για να κάνει τα τεχνολογικά της όνειρα πραγματικότητα.

The Mobile, Cloud and Social Company

Ποια είναι τα «εργαλεία» επιβίωσης και ποια τα accelerators για τις Ελληνικές επιχειρήσεις; Τι δυνατότητες προσφέρουν; Πως τα χρησιμοποιούμε; Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές, τα case studies και οι συνταγές της επιτυχίας;

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του 16ου InfoCom World λειτούργησε έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και το infocom.forum με αντικειμενικό σκοπό τη δικτύωση μεταξύ των εταιρειών του χώρου και των συνέδρων. Νέα εργαλεία, νέες προσεγγίσεις, νέες μεθοδεύσεις λειτουργούν ως lead generators!

 

INFOCOM ACADEMY

Παράλληλα με το συνέδριο InfoCom World οι σύνεδροι είχαν τη δυνατότητα να  παρακολουθήσουν εξαιρετικά workshops από καταξιωμένους εισηγητές που μπορούν να τους βοηθήσουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τη στρατηγική, τις εξελίξεις, τα προϊόντα και τις τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INFOCOM WORLD

*Το InfoCom World αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με ψηφιακές τεχνολογίες στη ΝΑ Ευρώπη. Καταγράφει και αποτυπώνει με επιτυχία επί πολλά χρόνια την πορεία, αλλά και τη σύγκλιση στις αγορές Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών & Media.