Ένα ξεχωριστό εργαστηριακό σεμινάριο που απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία που αναζητά έξυπνες, στρατηγικές και εφευρετικές λύσεις για να αυξήσει τις πωλήσεις του σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνέχεια!

Τι έχει αλλάξει στις πωλήσεις με την κρίση;

Ποιοι είναι οι νέοι Κανόνες των Πωλήσεων

που χρειάζεται να ακολουθήσει κάθε επαγγελματίας;

Στο μυαλό του πελάτη : Τα χαρακτηριστικά του πελάτη της νέας εποχής

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανατροπές

Τα νέα δεδομένα και στατιστικά

Οι απαντήσεις έχουν αλλάξει!

Εισηγητής: Άκης Αγγελάκης

Λίγα λόγια για τον εισηγητή:

Ο κ. Αγγελάκης είναι εκδότης, συγγραφέας 30 βιβλίων και σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα πωλήσεων, προσωπικής ανάπτυξης, επικοινωνίας, επίτευξης στόχων & business / life coaching.  Διοργανώνει σεμινάρια και ομιλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.akis-angelakis.com.

Είναι κάτοχος Πανεπιστημιακών τίτλων στο Ναυτασφαλιστικό Δίκαιο, διοίκηση επιχειρήσεων, δημιουργία, εποπτεία και υλοποίηση εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών προγραμμάτων μάνατζμεντ. Πιστοποιημένος  εκπαιδευτής, κάτοχος πτυχίων των LFST, Nottingham Polytechnic, University of Wales & Southampton University. Απόφοιτος του διεθνούς Οργανισμού Sundoor International σε θέματα παρακίνησης ανθρώπινου δυναμικού, ηγεσίας και ειδικών Ασκήσεων Υποκίνησης. Απόφοιτος Life Coaching Skills, Counselling Skills, Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής και Συνθετικής Συμβουλευτικής Προσέγγισης.  (Edexcel).

Επίσης, η ύλη των σεμιναρίων του κ. Αγγελάκη, έχει αξιολογηθεί στο παρελθόν με ακαδημαϊκές μονάδες των προγραμμάτων Work Based Learning του κρατικού Πανεπιστημίου Middlesex του Λονδίνου, (ως μέρος της διαδικασίας αναγνώρισης προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας και γνώσεων των προγραμμάτων) και έχει χρησιμοποιηθεί ως μέρος αυτών για την λήψη πτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων.

Πίσω στο πρόγραμμα των workshops