Οι σύγχρονες απαιτήσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών, που θα χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, εμπιστοσύνη και ευελιξία, περιλαμβάνουν την Ασφάλεια Πληροφοριών ως έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης και παροχής νέων υπηρεσιών και προϊόντων.

Παράλληλα, η ανάγκη αντιμετώπισης των πολυποίκιλων απειλών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθιστούν την Ασφάλεια Πληροφοριών ως έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της «τεχνο-οικονομίας» στην οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση το φετινό InfoCom World.

Στο workshop αυτό θα παρουσιαστούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το ρόλο της Ασφάλειας Πληροφοριών ως εργαλείο ανάπτυξης κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, τονίζοντας τις απαραίτητες λειτουργίες, ικανότητες και γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτει κάθε εταιρία μέσω των στελεχών της.

Εισηγητής: Εμμανουήλ Σερρέλης 

Λίγα λόγια για τον εισηγητή:

Ο Δρ. Εμμανουήλ Σερρέλης (CISM, BEng, MSc, MBA, PhD) είναι ειδικός Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τομέα Νέων Τεχνολογιών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Διαθέτει πολυετή εργασιακή, ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία στον τομέα της διοίκησης ασφάλειας πληροφοριών με εμπειρία στους κλάδους πληροφορικής, χρηματοπιστωτικών, τηλεπικοινωνιών, επιχειρηματικής ανάλυσης και ανάπτυξης λογισμικού.

Πίσω στο πρόγραμμα των workshops