17ο Infocom World

Digital reboot: Act and disrupt!

Η τελευταία πενταετία χαρακτηρίστηκε από τη σύγκλιση φωνής και δεδομένων. Οι πάροχοι καλούνται πλέον να χειριστούν πακέτα δεδομένων και όχι κανάλια φωνής, ενώ η συμβίωσή τους με τους παρόχους ΙΤ καθίσταται δεδομένη, όχι μόνο για την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες, αλλά και για την ίδια τους τη λειτουργία.

Αν στην εξίσωση βάλουμε και την επιχειρηματική ενοποίηση εταιριών κινητής, σταθερής και ενίοτε περιεχομένου & TV, έχουμε φτάσει χωρίς αμφιβολία, στα Ενιαία Δίκτυα Δεδομένων.

Η αγορά έχοντας βιώσει μία «χαμένη χρονιά», αναζητά τα επόμενα βήματά της, μέσα από την ριζική αναδιάρθρωση του τεχνολογικού, επενδυτικού, επιχειρησιακού και του στρατηγικού της προσανατολισμού.

 1η Ενότητα: Re-engineering infrastructure: Need for Speed!

Κεφαλαιώδες ζήτημα για τη λειτουργία του οικοσυστήματος, είναι η πρόσβαση σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα. Στις σταθερές υποδομές πρόσβασης η Ελλάδα παραμένει πολύ χαμηλά στην ανάπτυξη και υιοθέτηση Δικτύων Νέας Γενιάς. Με τη μέση ταχύτητα σύνδεσης να βρίσκεται σε χαμηλό, μονοψήφιο αριθμό (4,2 Mbps), η χώρα μας απέχει από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο και τοποθετείται αρκετά μακριά από το επίπεδο των ανεπτυγμένων χωρών.

Όλοι συμφωνούν ότι η ανάπτυξη την ευρυζωνικότητας, περνά τόσο μέσα από συνεργατικά μοντέλα, όσο και μέσα από την υιοθέτηση τεχνολογικών εξελίξεων που επιτρέπουν ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των φυσικών υποδομών και της διαλειτουργικότητας.
Σύντομα, εκτιμάται ότι η ζήτηση για πρόσβαση και χωρητικότητα θα αυξηθεί κατακόρυφα, από την στιγμή που η υιοθέτηση λύσεων EMM, Machine 2 Machine και Internet of Things, αλλά και η προώθηση απαιτητικών εφαρμογών όπως π.χ. το video, θα αρχίσουν να ξεπερνούν τις δυνατότητες των δικτύων.

Για να στηρίξουν αυτή την έκρηξη δεδομένων, οι πάροχοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αυξήσουν τη δυναμικότητα των δικτύων τους, πυκνώνοντας την κάλυψη και την χωρητικότητα και εφαρμόζοντας τεχνικές που θα τους δίνουν ευελιξία στην κατανομή της κίνησης.

Τεχνολογίες όπως Software Defined Networks και Network Function Virtualization, εντάσσουν την έννοια του «Telco Cloud» όλο και πιο συχνά στα budget των CTOs. Την ίδια στιγμή small, micro και pico cells, επιστρατεύονται με σκοπό να αυξήσουν την πυκνότητα κάλυψης και την τροφοδοσία του συστήματος με τα τόσο απαραίτητα data.

Οι απαιτήσεις για re-engineering είναι πιεστικές και στη συγκεκριμένη ενότητα θα αναζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές και οι προτεραιότητες για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση.

 2η Ενότητα: Big Data Sapiens: The new currency!

Η απλή, διεκπεραίωση δυαδικών πακέτων δεν είναι δυνατόν να παράγει αξία επ’ άπειρον. Αντίθετα, η εξελισσόμενη σε συμπίεση και ταχύτητες τεχνολογία, περιορίζει συνεχώς τα περιθώρια κέρδους.

Η τεχνο-οικονομία θα πρέπει, επομένως, να στραφεί προς τη διεύρυνση της βάσης και του όγκου των δεδομένων, καθώς και την παραγωγή αξίας η οποία θα προκύπτει από έναν κύκλο εξαγωγής, ανάλυσης και παραγωγής γνώσης.

Η υπερ-δικτυωμένη κοινωνία μας, παράγει δεδομένα με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό.

Οι δυνατότητες επεξεργασίας, «διύλισης» και παραγωγής εκμεταλλεύσιμων στοιχείων από αυτή την τεράστια, διαρκώς τροφοδοτούμενη δεξαμενή, μεταφράζεται σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ οι δικαιούχοι δεν είναι αποκλειστικά επιχειρήσεις.

Η χρήση των μαζικών δεδομένων έχει, επίσης, τη δυνατότητα να μετατρέψει το σχεδιασμό και την παροχή μιας σειράς δημόσιων υπηρεσιών η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: μεταφορές, logistics, e-government, υγειονομική περίθαλψη, ασφάλεια κ.α., προς όφελος των πολιτών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η ουσιαστική έκρηξη παραγωγής δεδομένων και μάλιστα με έντονο προσωποποιημένο και λεπτομερή χαρακτήρα, θα πυροδοτηθεί με την παγκόσμια υιοθέτηση του Internet of Things (ΙοΤ).

Πολύ σύντομα, ο παράγοντας του Analytics-as-a-Service, θα αποκτήσει κεφαλαιώδη σημασία για όλους και να αναδειχθεί σε προσοδοφόρο δραστηριότητα.

Σε ένα οικοσύστημα IoT θα εντοπίζουμε σχεδόν τα πάντα στο πλαίσιο μιας νέας αγοράς, που θα ξεκινά από την τροφοδοσία με ανεπεξέργαστα δεδομένα και θα φτάνει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία θα απαντούν σε πραγματικά ερωτήματα.

Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της στρατηγικής των επιχειρήσεων, τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, το δημόσιο τομέα, τις ανάγκες της καθημερινότητας και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα δεδομένα έχουν όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθούν πολύ σύντομα στο νόμισμα της νέας ψηφιακής οικονομίας.

3η Ενότητα: Everything as a Service: Closing the Digital gap!

Αναμφισβήτητα, κοινός παρονομαστής όλων των τεχνολογιών και των μέσων, παραμένει η διακίνηση δεδομένων, ενώ οι υποδομές cloud -αλλά και οι αντίστοιχες υπηρεσίες- αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότερα από 2,5 Petabytes δεδομένων δημιουργούνται κάθε μέρα στον κόσμο, ενώ η IDC εκτιμά ότι το σύνολο των ψηφιακών δεδομένων διπλασιάζονται κάθε δύο χρόνια και το 2020 θα υπάρχουν πάνω από 44 zettabytes αποθηκευμένα και προσβάσιμα.

Η Ελληνική πραγματικότητα όμως είναι κάπως διαφορετική. Παρά τις προοπτικές, ο δείκτης υιοθέτησης ψηφιακών υπηρεσιών από τις μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν άλλωστε τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνικών επιχειρήσεων, βρίσκεται σε ποσοστά κάτω του 5%, κάτι που αναδεικνύει περίτρανα το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει η συγκεκριμένη αγορά.

Ίσως, την μεγάλη ανατροπή να τη φέρει η συνειδητοποίηση ότι η χρήση υπηρεσιών cloud δεν περιορίζεται μόνο σε απομακρυσμένη εγκατάσταση και διαχείριση δεδομένων, αλλά σε πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες οι οποίες δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να είναι κτήμα μίας μεσαίας επιχείρησης. Ίσως τελικά πρόκειται για κενό ενημέρωσης, καθώς οι περισσότεροι δεν έχουν κατανοήσει τα οφέλη (αύξηση παραγωγικότητας, enterprise mobility, τηλεργασία κ.α.), αλλά και την τεράστια ποικιλία των υπηρεσιών «Everything as a Service», τα οποία προσφέρονται σε προσιτό γι’ αυτούς κόστος.

Τέλος, η τεχνολογία αποτελεί βασικό παράγοντα για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών αλλαγών που απαιτούνται στις λειτουργίες της Πολιτείας.

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάσουμε το εύρος των υπηρεσιών και των λύσεων που προσφέρονται, τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους δημόσιους φορείς.

4η Ενότητα: Leader Summit: Time for reboot!

Οι πρόσφατες τεκτονικές δονήσεις στα θεμέλια βασικών σταθερών, που για δεκαετίες θεωρούνταν ως η ελάχιστη βάση στήριξης του οικονομικού συστήματος, δημιούργησαν ρωγμές στην εμπιστοσύνη, σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της χώρας.

Μέσα στον στρόβιλο των αλλεπάλληλων αλλαγών, το country risk έχει εκτοξευτεί σε πρωτοφανή επίπεδα, θέτοντας σε βαθιά αμφισβήτηση, όχι μόνο τη μακροπρόθεσμη στρατηγική, αλλά και τον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό των οργανισμών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής.

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο αυτό τοπίο, οι ηγεσίες, είναι αναγκασμένες να επεξεργάζονται σενάρια αντιμετώπισης πιθανών, αλλά και λιγότερο πιθανών εξελίξεων, ώστε να είναι προετοιμασμένες να τις αντιμετωπίσουν.

Την ώρα που δίνεται μία μεγάλη μάχη για την επιστροφή τους στην κανονικότητα, οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, εκτός από την σταθεροποίησή τους, επιδιώκουν να επανατοποθετηθούν στο επιχειρηματικό οικοσύστημα, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις και αλλαγές, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της χώρας.

Οι ηγέτες των Τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, θα αναλύσουν τους προβληματισμούς, τις προκλήσεις, τα διλλήματα, αλλά και τις προσδοκίες, πάνω στις οποίες θα βασίσουν την ευρύτερη στρατηγική τους, ενώ θα περιγράψουν τα επόμενα βήματα της αγοράς και τις αλλαγές που θα προκύψουν.

 

Παράλληλες Δράσεις

Στο πλαίσιο του 17ου InfoCom World θα λειτουργήσει η Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας, αλλά και παράλληλες δράσεις (workshops, round tables κ.α.), με στόχο την ενημέρωση και τη δικτύωση μεταξύ των εταιρειών του χώρου και των συνέδρων.

Νέα εργαλεία, νέες προσεγγίσεις, νέες μεθοδεύσεις και νέες τεχνικές, θα είναι στη διάθεσή όλων προκειμένου να λειτουργήσουν ως lead generators!

 

InfoCom Αcademy

Παράλληλα με το συνέδριο InfoCom World οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πληθώρα workshop ακαδημαϊκού επιπέδου, από καταξιωμένους εισηγητές, που θα τους βοηθήσουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τις σύγχρονες τάσεις σε θέματα όπως: τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, ασφάλεια δεδομένων, στρατηγική, social media, crisis management, marketing, content management κ.α.

Τέλος, στα Corporate Events εξειδικευμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις πιο πρόσφατες τάσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους στην αγορά.

 

Τι είναι το InfoCom World;

Το InfoCom World αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες στη ΝΑ Ευρώπη, προσελκύοντας περισσότερους από 3.000 συνέδρους.

Καταγράφει και αποτυπώνει με επιτυχία για σχεδόν δύο δεκαετίες, την πορεία, αλλά και τη σύγκλιση στις αγορές Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών & Media.

Φέτος, το ετήσιο ραντεβού της αγοράς, εκτός από τις πολλαπλές δυνατότητες δικτύωσης, θα δώσει την ευκαιρία σε συνέδρους και ομιλητές να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό διάλογο για τις προοπτικές των συγκεκριμένων αγορών, σε σύνδεση με το μέλλον της χώρας που απαιτεί δυναμική επανεκκίνηση.