Ανάλυση και παρουσίαση των τεχνολογιών οπτικής δικτύωσης σε οικιακό περιβάλλον, των συσκευών καθώς και των εφαρμογών που μπορούν να εκμεταλλευτούν την υποδομή σε ένα ευφυές περιβάλλον.

Εισηγητής: Δρ. Ιωάννης Πικραμμένος, Καθηγητής Σχολής Πληροφορικής, Mediterranean College

Ο Ιωάννης Αγγέλου Πικραμμένος είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ Μηχανικός του ΕΜΠ και απόφοιτος του ΔΜΠΕ «Τέχνο-Οικονομικά Συστήματα» του ΕΜΠ. Τα τελευταία 15 έτη απασχολείται ως επιστημονικών συνεργάτης σε σειρά τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων της ημεδαπής καθώς και βοηθός ερευνητής ερευνητικών ινστιτούτων σε θέματα ΤΠΕ. Το έργο του συνοψίζεται σε 10 βιβλία και τεχνικά κείμενα, 2 πρότυπα, 20 δημοσιεύσεις και περισσότερες από 6.000 ώρες διδασκαλίας σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο. Έχει διακριθεί στην περιοχή της επιχειρηματικότητας, υποστηρίζοντας την σύνταξη περισσότερο από 100 επιχειρηματικών πλάνων και 1 πατέντας.
Έχει συμβάλει ως επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος σε θέματα ΤΠΕ, ενέργειας και οικονομικής ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκούς, Εθνικούς, Περιφερειακούς οργανισμούς και συλλογικούς φορείς. Διαθέτει 20 έτη αδιάλειπτης απασχόλησης ως ελεύθερος επαγγελματίας.