Εφτά μήνες πριν την έναρξη ισχύος του νέου Γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) η συζήτηση για τις προκλήσεις και τους μύθους σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παραμένει ανοιχτή. Τί ακριβώς προβλέπει; Ποιους αφορά τελικά; Πώς μπορεί να συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις κάθε εμπλεκόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο; Ποιες οι δυνατότητες πιστοποίησης; Ποιες οι συνέπειες από τη μη συμμόρφωση; Ποιοι οι μύθοι και ποιες οι πραγματικές προκλήσεις; Πόσο έτοιμες είναι οι ελληνικές εταιρείες να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις; Ποιες αλλαγές επίκεινται στο νομοθετικό πλαίσιο; Τα ερωτήματα αυτά και όσα άλλα τεθούν θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο πλαίσιο του workshop.

Εισηγήτρια: Δρ. Ευαγγελία Βαγενά, IT & IP Law Expert and lecturer, CIPP/E, vice president of HADPP

Η Ευαγγελία Βαγενά είναι εν ενεργεία Δικηγόρος παρ’ ΑρείωΠάγω, με ακαδημαϊκή εξειδίκευση και επαγγελματική προϋπηρεσία στο δίκαιο των νέων τεχνολογιών, της πληροφορίας και της διανοητικής ιδιοκτησίας και με πιστοποιημένη εξειδίκευση στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) από τον IAPP ( International Association of PrivacyProfessionals). Είναι αντιπρόεδρος της Ένωση για την Προστασία Δεδομένων και Ιδιωτικότητας- HADPP (Hellenic Association of Data Protection &Privacy,www.dataprotection.gr) και βασικό μέλος της ομάδας του Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής Αθηνών ((http://lli.law.uoa.gr/the-lab.html ).

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Δικαίου και Πληροφορικής (DEA Droit etInformatique) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Montpellier I και Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διατριβής την ψηφιακή προστασία και τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MSc Information Security and Computer Forensics του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, σε συνεργασία με το University of East London (UEL), στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών” που συνδιοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Πληροφορική και τηλεματική» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Ψηφιακός Πολιτισμός» του Πανεπιστημίου Πειραιά.