Από το SMS στα OTTS και από το απλό κείμενο στην Multimedia εμπειρία. Με λίγα λόγια από την Υπηρεσία του Σύντομου Μηνύματος (SMS) στην υπηρεσία του Rich Communication Services (RCS). Όλα τα κανάλια επικοινωνίας του Mobile Marketing SMS, MMS+ Viber Messages, WhatsApp, RCS και όλες οι σύγχρονες εξελίξεις σε ένα workshop 60’ λεπτών.

Ανακαλύψτε τους νέους τρόπους επικοινωνίας που θα σας βοηθήσουν να ενδυναμώσετε το Branding και να αυξήσετε το Engagement των πελατών σας.

Εισηγήτρια: Έφη Αλεξανδρίδη, Key Account Manager, Yuboto

Με εμπειρία στη διαχείριση και υποστήριξη πελατών και στο consultative selling, έχει υπάρξει για πολλά χρόνια Senior training advisor με πολύχρονη εμπειρία στη δημιουργία και υποστήριξη εκπαιδευτικών πλάνων με εξειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού σε προϊόντα Microsoft, Cisco, Oracle κα καθώς επίσης και σε θέματα Business skills (ανάπτυξη και υποστήριξη ομάδων πωλήσεων, Crisis management, Negotiations κα).
Όλα αυτά τα χρόνια έχει υλοποιήσει projects εντός και εκτός Ελλάδος σε small,medium και major accounts με προσωπικό 500+.
Στο ενεργητικό της κατέχει διακρίσεις υψηλών πωλήσεων εντός και εκτός συνόρων.
Σήμερα από τη θέση του Key Account Manager στη Yuboto διαχειρίζεται διαφημιστικές καμπάνιες χρησιμοποιώντας όλα τα OTTS και τα εργαλεία του Mobile Marketing που άπτονται της κουλτούρας για δημιουργία και καινοτομία που διακατέχει τη Yuboto, και είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση και την εξυπηρέτηση των πελατών σε όλα τα εργαλεία του Mobile Marketing (SMM, MMS+, Viber, Loyalty Cards κ.α.) με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και υποστήριξη στρατηγικών συνεργασιών της Yuboto στην Ελληνική αγορά.