Το Vortex είναι μια Field Service Management (FSM) εφαρμογή που απευθύνεται σε εταιρείες που διαθέτουν τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης με κύριο στόχο την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού των πελατών τους, την βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης τους και την περαιτέρω οργάνωση του τεχνικού τους τμήματος μέσα από την σωστή διαχείριση ανθρωπίνων πόρων.

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης πολλαπλών έργων και εγκαταστάσεων, αναλυτικής καταγραφής του εξοπλισμού των πελατών, διαχείρισης τεχνικών στην εταιρεία (in-house) και στο πεδίο (on-site) ενώ παρέχει αναλυτικά στατιστικά για κάθε πελάτη και έργο καθώς και εύκολη αξιολόγηση τεχνικών.

Εισηγητής: Γιώργος Κουρής, CEO, DataConsulting

Ο Γιώργος Κουρής είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου με έμφαση στα Οικονομικά και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MBA) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων απο το Cardiff University, UK. Έχει εργαστεί 13 χρόνια στις πωλήσεις καταναλωτικών προιόντων σε πολυεθνικές εταιρείες. Το 2007 δημιούργησαν με τον Θωμά Κουρή την DATACONSULTING εταιρεία Πληροφορικής με κύρια ενασχόληση της παροχή επιχειρησιακού λογισμικού.
Το 2013 ξεκίνησαν την ανάπτυξη της καθετοποιημένης Field Service Management λύσης “Vortex” που απευθύνεται σε εταιρείες που διαθέτουν τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.