Το workshop θα προσπαθήσει σε σύντομο χρόνο να παρουσιάσει ένα “cook book” για το πώς υλοποιείται και παραμετροποιείται μια εφαρμογή για κινητές συσκευές. Βασιζόμενοι στο λειτουργικό σύστημα Android – το κυρίαρχο λειτουργικό για κινητές συσκευές –οι  εισηγητές θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν το προγραμματιστικό περιβάλλον του Android Studio, αναπτύσσοντας τον βασικό σκελετό εφαρμογής για κινητά. Η επίδειξη των βέλτιστων προγραμματιστικών τεχνικών θα συνοδευτεί με ένα πλήρες customization της εφαρμογής, ώστε να μπορεί ο κάθε συμμετέχοντας να εμπνευστεί για την υλοποίηση της δικής του εφαρμογής.

Εισηγητές: Σωτήριος Χρονόπουλος & Εμμανουήλ Παπαμανώλης, Senior Lecturers, Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Ο Εμμανουήλ Α. Παπαμανώλης, έχει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και είναι έμπειρος σύμβουλος Πληροφορικής με πολυετή εμπειρία σε μεγάλα έργα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Είναι καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με δεκάχρονη εμπειρία στις θεματικές περιοχές της ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού  ( C, C++, C#, Java, Javascript, κλπ). 

Ο Σωτήριος Π. Χρονόπουλος, είναι αναπληρωτής διευθυντής ΙΤ στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών που έχουν έδρα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Είναι καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με δεκάχρονη εμπειρία στις θεματικές περιοχές του διαδικασιοστρεφή και αντικειμενοστραφή προγραμματισμού (Pascal, C, C++, C#, Java, ForTRAN, Cobol). Κατέχει μεταπτυχιακά ΜΒΑ από το ΟΠΑ και ΜΒΑ in Networks από το ΕΚΠΑ και το προπτυχιακό δίπλωμα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Έχει εκπονήσει τεχνοοικονομικά μοντέλα τηλεπικοινωνιών, προγραμματιστικές εφαρμογές και επιχειρηματικά σχέδια στον επιστημονικό και επαγγελματικό κλάδο.