Η Μαρία Ζαρωτιάδου είναι Politics Strategic Marketing Analyst και Business Coach. Έχει πτυχίο ΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάστερ στο Μάρκετινγκ και PhD στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ. Επιπλέον, έχει λάβει εξιδίκευση στην ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσων από την Ε.Ε., είναι μέντορας Επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης και μέλος του EIGE (European Institute for Gender Equality).