Ο κ. Ζλοτ Παλάνκι, είναι Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής στην Εθνική υπηρεσία Φόρων και Τελωνείων της Ουγγαρίας. Με περισσότερη από 20 χρόνια εμπειρία σε διοικητικές και εκτελεστικές θέσεις, έχει εμπλακεί στην διαχείριση, αξιολόγηση, αναδιοργάνωση, ανάπτυξη οργανισμών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Το αντικείμενο της εισήγησής του αφορά την επιτυχή εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην δημόσια διοίκηση και το αποτέλεσμα που αποφέρει στον επιτυχή έλεγχο της φορολογητέας ύλης. Οι τομείς που θα παρουσιάσει αφορούν α) το σύστημα Ελέγχου Οδικού Εμπορίου, β) το ηλεκτρονικό σύστημα τιμολογίων, την online διασύνδεση των ταμειακών μηχανών καθώς και την απευθείας διασύνδεση του συστήματος προσωπικής φορολόγησης.