Η Myrteni Smart Solutions παρέχει ολοκληρωμένες καινοτόμες λύσεις ICT & IoT σε πελάτες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ιδρύθηκε το 2021 από μια ομάδα στελεχών που διαθέτουν 20-ετή εμπειρία στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Το Όραμά μας είναι να αποτελούμε τον ιδανικό συνεργάτη για τους πελάτες μας που επιθυμούν να υλοποιήσουν καινοτόμες λύσεις ICT & IoT, και ο Στόχος μας είναι να τους παρέχουμε αξιόπιστες λύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Σχεδίαση και Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Λύσεων, και Υπηρεσίες Υλοποίησης Έργων.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις ICT & IoT που παρέχουμε καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιοχών, όπως:

Έξυπνες Πόλεις: Ψηφιακές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα των δημοτών αλλά και τη λειτουργία των Δημοτικών Αρχών, όπως Έξυπνη Στάθμευση, Έξυπνη Διαχείριση Απορριμμάτων, Μέτρηση Ποιότητας Αέρα, Έξυπνη Παιδική Χαρά, Έξυπνοι Στύλοι, Έξυπνη Διάβαση Πεζών, κ.α.

Πολιτική Προστασία: Καινοτόμες λύσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ή και πρόληψη φυσικών καταστροφών, όπως η Έγκαιρη Ανίχνευση Δασικών Πυρκαγιών και η Έξυπνη Ανίχνευση Διάβρωσης Κτιρίων.

Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων & Ενέργειας: Λύσεις που αξιοποιούν τεχνολογίες ΙοΤ για την Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων, όπως τα Έξυπνα Υδρόμετρα και η Ανίχνευση Διαρροών, και την Έξυπνη Διαχείριση Δικτύων Μετάδοσης και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Smart Home & Customer Experience Management: Ολοκληρωμένη λύση για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi ή στο δίκτυο μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Παράλληλα δίνονται απεριόριστες δυνατότητες στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για τη διαχείριση κι εξυπηρέτηση των πελατών του.

Contact Info

  • +30 6943-260359

  • Διεύθυνση: Βαπορίδου 3, Νέα Σμύρνη, 17124

  • info@myrteni.gr

  • www.myrteni.gr/