Τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και οι συνθήκες όπως διαμορφώθηκαν σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής καθημερινότητας, άλλαξαν τα δεδομένα και οδήγησαν σε μια τρομακτική επιτάχυνση, όσον αφορά στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Καθώς όλος ο πλανήτης προσπαθεί να επανέλθει σε μια κανονικότητα, στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, αντιμετωπίζοντας τη μεγάλη πρόκληση αξιοποίησης της δυναμικής που δημιούργησε η περαιτέρω υιοθέτηση νέων τεχνολογιών προκειμένου, με όχημα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να οδηγηθούμε σε αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης σε πολλαπλά επίπεδά, ανακτώντας το χαμένο έδαφος. 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και ειδικά οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές και οι ICT υπηρεσίες και λύσεις προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αποτελούν το κλειδί σε αυτή την προσπάθεια επαναφοράς και «επιτάχυνσης» της χώρας.

Αυτή ακριβώς η στόχευση, είναι ο κεντρικός άξονας της συζήτησης που επιδιώκει να ανοίξει  το 23ο InfoCom World 2021, το οποίο διοργανώνει – όπως κάθε χρόνο – η SmartPress, αποτυπώνοντας την “επανάσταση” της τεχνολογικής εξέλιξης ως πυλώνα “επαναφόρτισης” της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της χώρας.   

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μία περίοδο σημαντικών εξελίξεων, με επίκεντρο τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογικές υποδομές και λύσεις και την αξιοποίηση τους από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να “ανοίξουμε” ακόμα περισσότερο το βήμα μας. 

Τα δίκτυα οπτικών ινών αναπτύσσονται πλέον με γρήγορους ρυθμούς, προσφέροντας την ευκαιρία σε πολίτες και επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο παραγωγικοί, αλλά και να υιοθετήσουν νέα μοντέλα εργασίας όπως το WFH.  Ταυτόχρονα εξαπλώνονται, τα δίκτυα 5G και οι πρώτες εφαρμογές τους κάνουν την εμφάνιση τους, δημιουργώντας σταδιακά ένα νέο οικοσύστημα που θα βοηθήσει τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας να ενισχύσουν την καινοτομία και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 

Αξιοσημείωτες είναι και οι επενδύσεις στο τομέα των Data Center, του Cloud, του IoT, του Mobility, της Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων τεχνολογικών υποδομών από μεγάλες πολυεθνικές αλλά και από ισχυρές Ελληνικές εταιρίας ακόμα και Startups, δημιουργώντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για μια δυναμική μετάβαση της Ελλάδας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση που θα αναβαθμίσει τη χώρα σε  τεχνολογικό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Contact Info

  • +30 210 5201500

  • Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα

  • smart@smartpress.gr

  • www.smartpress.gr