Η Vodafone είναι κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και την Αφρική. Σκοπός μας είναι να «συνδεθούμε για ένα καλύτερο μέλλον», – να συνδέουμε όλους σε ένα καλύτερο μέλλον καθιστώντας δυνατή μια βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Η τεχνογνωσία και η κλίμακά μας μάς δίνουν μια μοναδική ευκαιρία να επιφέρουμε θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Τα δίκτυά μας διατηρούν την οικογένεια, τους φίλους, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις συνδεδεμένες και – όπως έχει καταδείξει σαφώς η πανδημία της COVID-19 – διαδραματίζουμε ζωτικό ρόλο στη διατήρηση των οικονομιών σε λειτουργία και σε κρίσιμους τομείς, όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη.

Contact Info

  • +30 210 67.02.000 +30 210 67.03.000

  • Τζαβέλλα 1-3, 152 31, Χαλάνδρι

  • customercare.gr@vodafone.com

  • www.vodafone.gr