Η WINGS ICT SOLUTIONS παρέχει ολοκληρωμένες ψηφιακές  λύσεις – προϊόντα, σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, κυρίως για το περιβάλλον (ποιότητα αέρα – AIRWINGS), για δίκτυα κοινής ωφέλειας (νερό / ενέργεια / αέριο – ΑRTEMIS), για τις μεταφορές (parking – WINGSPARK), για Ιχθυοκαλλιέργειες (AQUAWINGS), για την ασφάλεια τροφίμων και τον πρωτογενή τομέα (AGNES), για την υγεία και την ευζωία (STARLIT), για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τα logistics (WINGSCHARIOT). Οι λύσεις της WINGS έχουν ως βάση τεχνολογίες όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας (Big Data), οι τεχνολογίες νέφους (Cloud), τα Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών (4G, 5G,6G), η Επαυξημένη/Νοητή Πραγματικότητα / AR/VR. Παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις, οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να προβλέψουν και να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων, η WINGS αυξάνει την αποδοτικότητα τους συμβάλλοντας στην ικανοποίηση των πελατών τους.

Contact Info

  • + 30 215 50 11 555

  • 189, Syggrou Av. I Athens PC 17121 I Greece

  • info@wings-ict-solutions.eu

  • sales@wings-ict-solutions.eu

  • www.wings-ict-solutions.eu