Η Forscope είναι μια νέα, ταχέως αναπτυσσόμενη, διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά της Ε.Ε. από το 2016 και έχει παρουσία στην Ελληνική αγορά από το 2017. Είμαστε μεσίτης λογισμικού – αγοράζουμε και πουλάμε προϊόντα λογισμικού γνωστών εταιρειών (κυρίως Microsoft και Autodesk), βοηθώντας τους πελάτες μας να εξοικονομούν κόστος. Εστιαζόμαστε στην παροχή λύσεων λογισμικού, κόστους/απόδοσης, σχεδιασμένων στα μέτρα των πελατών μας που είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί του δημοσίου τομέα. Έχουμε συνεργαστεί με πάνω από 50.000 επαγγελματίες σε 10 Ευρωπαϊκές αγορές.

Contact Info