Η ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. προήλθε από την ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1999 με κύριο αντικείμενο αρχικά την κατασκευή κτιριακών έργων «με το κλειδί στο χέρι», δραστηριότητα την οποία διατηρεί και σήμερα.

Στην εταιρεία μας συνενώσαμε και αξιοποιούμε επίλεκτο δυναμικό με μακρόχρονη δραστηριοποίηση και εμπειρία στο χώρο των κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μελέτης, παροχής συμβουλευτικών τεχνικών υπηρεσιών, project management αλλά και εμπορικής δραστηριότητας.

Το τμήμα εμπορικής δραστηριότητας δημιουργήθηκε με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο με πρώτιστο στόχο την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών των ήδη υφιστάμενων πελατών μας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ).

Πολύπλευρη εμπειρία, πελατοκεντρικός προσανατολισμός και ευελιξία, αποτελούν για μας το τρίπτυχο της φιλοσοφίας μας και την καλύτερη εγγύηση επιτυχίας της δραστηριοποίησης μας μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Contact Info