Η Nokia Hellas έχει παρουσία άνω των 30 ετών στην Ελλάδα στηρίζοντας την ελληνική οικονομία. Η εταιρεία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες στην χώρα, βάσει του αριθμού των εργαζομένων και των εσόδων της, αποτελώντας το μεγαλύτερο SW House στο χώρο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Παράλληλα, έχει μια διαρκή παρουσία στην υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων αιχμής για τους πελάτης της σε Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία. Eπενδύει σε ισχυρές συνεργασίες εκτός από ιδιωτικές επιχειρήσεις και με πανεπιστήμια και ιδρύματα καινοτομίας σε όλη την χώρα.   Στη NOKIA Hellas πρωτοστατούμε στην εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής σε λογισμικό, δίκτυα και επικοινωνίες. Αναπτύσσουμε και εξάγουμε λογισμικό που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας  για δίκτυα τηλεπικοινωνιών στη διεθνή αγορά.

Contact Info