Απογοητευτικοί οι δείκτες της Ελλάδας στη ψηφιακή οικονομία

Άκρως απογοητευτικά είναι τα στοιχεία για την πορεία της Ελλάδας προς την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, όπως καταγράφονται στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αξιολογεί την πρόοδο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI). Η χώρα μας παρουσιάζει σημαντική υστέρηση στα περισσότερα δεδομένα που εξετάζονται και με [...]