• Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε μια δήλωση αποστολής στην επιχείρησή μας ή και για μας προσωπικά;
  • Τι είναι η δήλωση αποστολής;
  • Ποιό είναι το όραμα, οι αξίες και η αποστολή της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας;
  • Τι θέλουμε να πετύχουμε; Πως θα το πετύχουμε;
  • Μήπως χρειάζεται να επανεξετάσουμε την δήλωση αποστολής μας;
  • Ποια είναι τα συστατικά μιας δήλωσης αποστολής που ενδυναμώνει όλους όσους εργάζονται για την επιχείρηση;
  • Ποιός είναι ο σκοπός της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας;
  • Γιατί είναι απαραίτητο να έχω μια δήλωση αποστολής;
  • Τι ακριβώς κάνει η επιχείρησή μου και γιατί;
  • Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την επιχείρησή μου από τον ανταγωνισμό και γιατί;

Ο σκοπός του 2ωρου εργαστηρίου είναι να θέσει τις βάσεις για την δημιουργία ή την εξέταση ενός mission statement προσωπικού ή εταιρικού, το οποίο να ενδυναμώνει και να εμπνέει.

Εισηγήτρια: Νίκη Κουλούρη, σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού, co-founder OLE ( LinkedIn: http://gr.linkedin.com/in/nikikoulouri  )