Ανοδικά κινείται ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού στις 57,5 από 48,1 μονάδες, απέχοντας πάντως ακόμη έναντι της αντίστοιχης περσινής του επίδοσης (68,6 μον.), σύμφωνα με τον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα που εκπόνησε το ΙΟΒΕ.

76321-169949

Όπως επισημαίνεται από τον ΙΟΒΕ οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξομαλύνονται, με το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις -24 (από -38) μονάδες, εξέλιξη ανάλογη με εκείνη στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα (-21 από -35 μον. το ισοζύγιο), αλλά και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση (-21 από -31 μον. το ισοζύγιο). Στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου καταγράφεται επίσης βελτίωση των 10 μονάδων στο σχετικό δείκτη (-28 μον.), ενώ οι έντονα αποπληθωριστικές προσδοκίες για τις τιμές περιορίζονται εκ νέου (-24 από -38 μον. ο δείκτης). Τέλος, το 24% (από 27%) των επιχειρήσεων δηλώνει ακώλυτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 39% να επισημαίνει τηνανεπάρκεια ζήτησης, το 18% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 11% άλλους παράγοντες ως βασικά προσκόμματα στη λειτουργία τους.

Γενικότερα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα σημειώνει νέα ανοδική διόρθωση τον Οκτώβριο, κινούμενος στις 86,5 (από 83,1) μονάδες, σε πολύ χαμηλότερη όμως επίδοση από την αντίστοιχη περσινή (102,3 μον.), αλλά και από τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου, πριν δηλαδή την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων. Σύμφωνα πάντα με τον ΙΟΒΕ σε όλους σχεδόν τους τομείς καταγράφεται σχετική βελτίωση προσδοκιών, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες όπου σημειώνεται μικρή επιδείνωση, ενώ και η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώνεται. Οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές κινούνται σε ένα μετεκλογικό περιβάλλον το οποίο προσδιορίζεται σε οικονομικό επίπεδο από το νέο πρόγραμμα και τη συμφωνία με τους εταίρους. Με τις παραμέτρους του προγράμματος να αποσαφηνίζονται σταδιακά, και όσο η εφαρμογή του είναι σε εξέλιξη, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία προσαρμογής όλων στα νέα δεδομένα. Η παρουσία των κεφαλαιακών ελέγχων φαίνεται να έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή πρακτική των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ η ρευστότητα για την οποία είχαν προνοήσει όσοι προέβλεπαν τους ελέγχους κεφαλαίων, συγκρατεί προς το παρόν τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, οι αυξημένεςφορολογικές υποχρεώσεις της περιόδου φαίνεται ότι έχουν σε σημαντικό βαθμό προεξοφληθεί, ωστόσο η πραγματική επίδρασή τους θα είναι καθοριστικός παράγοντας της τάσης στις προσδοκίες τους κατά τους προσεχείς μήνες.

Σημειώνεται ότι το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τομείς της οικονομίας και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες αποτελούν μέρος του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG ECFIN) και τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη οικονομικού κλίματος σε Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δημοσιεύονται αναλυτικά στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται κάθε μήνα στηρίζονται στα πρωτογενή, αναλυτικά στοιχεία για πάνω από 1000 επιχειρήσεις και αντιπροσωπευτικό δείγμα 1500 καταναλωτών, όπως προκύπτουν από τις έρευνες που διεξάγει αποκλειστικά και μόνο το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.