Αύριο Τετάρτη λήγει η προθεσμία που έχει δώσει η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αναλάβουν περιοχές για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς στο πλαίσιο της τρίτης φάσης που προβλέπει ο σχετικός Κανονισμός για το Vectoring.

eett-flag

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες και εκτιμήσεις στην τρίτη φάση θα συμμετέχει ο ΟΤΕ και πιθανότατα η Wind και η Forthnet. Υπενθυμίζεται ότι σε αυτή τη φάση ανατίθενται στους ενδιαφερόμενους – με κριτήριο τη μεγαλύτερη προτεινόμενη κάλυψη, εφόσον υπάρξουν περιοχές τις οποίες ζητούν περισσότερες από μια εταιρείες – τα αστικά κέντρα που δεν διατέθηκαν στις προηγούμενες δύο φάσεις και με υποχρέωση ποσοστού κάλυψης μεγαλύτερη από 30%.

Υπάρχει και τέταρτη φάση κατά την οποία ανατίθενται στις εταιρείες αστικά κέντρα που έχουν αιτηθεί, ανεξάρτητα αν μέρος αυτών έχει ήδη ανατεθεί και με κριτήριο την κάλυψη του εναπομείναντος τμήματος.