«Δύσκολη εμπειρία» παραμένει στην Ευρώπη των 28 η διασυνοριακή πρόσβαση σε online περιεχόμενο, όπως δείχνει η τελευταία σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλα τα κράτη μέλη. Το 56% των Ευρωπαίων που έχουν προσπαθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια υπηρεσία που προορίζεται για τους χρήστες σε άλλη χώρα της Ε.Ε. αντιμετώπισαν προβλήματα, γεγονός που σημαίνει ότι η ζήτηση για διασυνοριακή πρόσβαση σε νόμιμο περιεχόμενο θα αυξηθεί καθώς θα λύνονται τα προβλήματα και η αγορά θα μεγαλώνει.

fl_411_fact_el_el_Page_1

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα για το ευρωβαρόμετρο «Διασυνοριακή πρόσβαση σε online περιεχόμενο» και το τμήμα της που αφορά στην Ελλάδα (1.000 τηλεφωνικές συνεντεύξεις) το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών διαδικτύου δεν επιχειρεί καν να αναζητήσει πρόσβαση σε online περιεχόμενο από άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ στην ερώτηση για το είδος του περιεχομένου που θα ενδιέφερε -εφόσον ήταν εφικτό- την πρώτη θέση, όπως και στα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ καταλαμβάνουν οι ταινίες, οι σειρές και το κάθε είδους τηλεοπτικό περιεχόμενο (29% των ερωτηθέντων). Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η μουσική με την έννοια του ηχητικού περιεχομένου (25% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα έναντι μέσου όρου 23% της Ε.Ε.) και την τρίτη το αθλητικό περιεχόμενο (17% στην Ελλάδα έναντι 15% στην Ε.Ε.).

Με βάση τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας της Ε.Ε.:

– Οι Έλληνες χρήστες σε ποσοστό 73% αναζητούν ψηφιακό περιεχόμενο για τις εξής θεματικές.
1. Μουσική (έναντι μέσου ευρωπαϊκού όρου 60%)
2. Τηλεοπτικό περιεχόμενο αναζητά το 68% (έναντι 59% στην Ε.Ε.)
3. Παιχνίδια το 41% (έναντι 37%)
4. Αθλητικά επίσης το 41% (έναντι 35%)
– Το 70% των Ελλήνων χρηστών συνδέεται στο διαδίκτυο με φορητό υπολογιστή έναντι ποσοστού 64% στην Ε.Ε. (μέσος όρος), το 51% με smartphone (έναντι 58% στην Ε.Ε.) και με επιτραπέζιο υπολογιστή το 45% (έναντι 52%)

 

Η «κατανάλωση» περιεχομένου και οι γλωσσικοί περιορισμοί
Η γλώσσα η οποία συνοδεύει το περιεχόμενο είναι σαφώς παράγοντας προτίμησης. Στην ερώτηση ποιες είναι οι επιλογές γλώσσας όταν βλέπετε ταινίες ή σειρές οι απαντήσεις είχαν ως εξής:
– Περίπου το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων σε μη αγγλόφωνα κράτη μέλη των 27, απάντησαν ότι αισθάνονται άνετα βλέποντας ταινίες ή σειρές με αγγλικούς υπότιτλους ή με αγγλικό ήχο.
Οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν πώς θα παρακολουθούσαν ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές που ανήκουν σε μια άλλη γλώσσα από τη μητρική τους. Ένας στους πέντε Ευρωπαίους απαντούν ότι βλέπουν ταινίες ή σειρές με απευθείας στην την αγγλική γλώσσα και χωρίς υπότιτλους (20%), ενώ περίπου το ίδιο ποσοστό με αγγλικούς υπότιτλους (19%).fl_411_fact_el_el_Page_2

Ένας στους δέκα (11%) μπορούν να παρακολουθήσουν σε μια γλώσσα που δεν είναι ούτε η αγγλική ούτε η εθνική τους γλώσσα, ενώ το 8% παρακολουθούν άνετα με υπότιτλους που δεν είναι ούτε στην αγγλική ούτε στην εθνική τους γλώσσα. Συνολικά, λιγότερο από δύο στους δέκα (14%) βλέπουν ταινίες ή σειρές με ήχο ή υπότιτλους σε μια γλώσσα που δεν είναι ούτε η αγγλική ούτε η εθνική τους γλώσσα (ες).
Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα είναι η πλειοψηφία του 62%, η οποία δηλώνει ότι δεν παρακολουθεί παρά ταινίες ή σειρές που έχουν είτε ήχο ή υπότιτλους στη γλώσσα της χώρας τους.chart

Στο χάρτη των ποσοστών, αποτυπώνεται το ποσοστό γλωσσομάθειας. Οι ερωτηθέντες στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στα σκανδιναβικά κράτη, είναι πιο πιθανό να αισθάνονται άνετα βλέποντας ταινίες ή σειρές με ήχο ή αγγλικούς υπότιτλους: Αυτό ισχύει στο Λουξεμβούργο για το 51% του πληθυσμού, στην Ολλανδία για το 54%, στη Φινλανδία για το 60%, τη Σουηδία για το 63% και στη Δανία το συντριπτικό ποσοστό του 81%. Το λιγότερο πιθανό να παρακολουθήσετε ταινίες ή σειρές με χρήση αγγλικής γλώσσας είναι στην Πολωνία με 19%, την Ουγγαρία 18%, και το χαμηλότερο στην Ιταλία με 17%.