Αυξημένες 34,7% ήταν οι επενδύσεις του ΟΤΕ το 1ο εξάμηνο του έτους έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, θετικά κινήθηκε η κερδοφορία του, ενώ οριακή μείωση σημείωσαν τα έσοδα.

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα θετικά (έστω και οριακά) κινήθηκαν τα έσοδα της κινητής στην Ελλάδα, κάτι που αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση των εσόδων από τα δεδομένα, που πλέον αντιπροσωπεύουν το 25% των συνολικών από υπηρεσίες, όπως ανέφερε η διοίκηση του ΟΤΕ στην ενημέρωση των αναλυτών. Η διοίκηση του ΟΤΕ σημείωσε ακόμη ότι οι επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς με βάση τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) θα ολοκληρωθούν βάσει του χρονοδιαγράμματος τέλος Οκτωβρίου ενώ το επενδυτικό πλάνο του 2018 θα εξαρτηθεί και από τις περιοχές που θα αναλάβει ο ΟΤΕ στην τρίτη φάση της διαδικασίας. Η εκτίμηση είναι ότι μεγάλο τμήμα του προς κατάρτιση επενδυτικού πλάνου για το 2018 θα υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό τους πρώτους μήνες.

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά επίσης ότι οι τάσεις του πρώτου εξαμήνου θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες για το υπόλοιπο του έτους. Ο ΟΤΕ διατηρεί την εκτίμηση για το 2017, αναμένοντας ότι οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν περίπου σε  250 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των επενδύσεων σε πάνω από 700 εκατ., καθώς και τις έκτακτες φορολογικές εκροές. Η ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως υψηλών ταχυτήτων, αναμένεται να ενισχυθεί, κυρίως λόγω της εκτεταμένης κάλυψης του δικτύου VDSL. Αντίθετα, οι πελάτες μόνο υπηρεσιών φωνής αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί η αύξηση της χρήσης και των εσόδων από δεδομένα κινητής. Στη Ρουμανία και την Αλβανία, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα του ΟΤΕ για το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκαν σε 1.867,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 618 εκατ. ευρώ έναντι 620,2 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε 135 εκατ. έναντι 126,5 εκατ. (αύξηση 6,7%) και τα καθαρά σε 79 εκατ. έναντι 75 εκατ. (αύξηση 5,3%).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε 38,6 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 74,2%, οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία σε 408 εκατ. έναντι 302,8 (αύξηση 34,7%) τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1.514,4 εκατ.  (αυξημένα κατά 45,2%) και ο καθαρός δανεισμός σε 527,4 εκατ. μειωμένος κατά 28,4%.

ote

Το Β’ τρίμηνο του 2017, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε μείωση 5 χιλιάδων γραμμών, ενώ σε ότι αφορά τον ΟΤΕ, η σταθερή τηλεφωνία κατέγραψε απώλεια 8 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

Το Β’ τρίμηνο του 2017, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 27 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 89% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς. Ο συνολικός αριθμός πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών ανήλθε σε 1.682 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύοντας 27 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, 280 χιλιάδες συνδρομητές ή το 16,6% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας έναντι του 15,2% στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2017. Η συνεχιζόμενη επιτυχία στην επέκταση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε μια περίοδο έντονης πίεσης στις καταναλωτικές δαπάνες επιβεβαιώνει την πολυετή στρατηγική του Ομίλου για επενδύσεις στην τεχνολογία VDSL. Από τον συνολικό αριθμό των καμπινών που κατακύρωσε η Ρυθμιστική Αρχή στον ΟΤΕ τον περασμένο Φεβρουάριο για αναβάθμισή τους σε VDSL Vectoring, o OTE είχε ενεργοποιήσει στο τέλος του Β’ τριμήνου περίπου το 53%, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό της τάξης του 35% βρισκόταν κοντά στην ολοκλήρωση.

Ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV το δεύτερο τρίμηνο μειώθηκε κατά χίλιους, στις 504 χιλιάδες. Η επιβράδυνση αυτή μετά από μια μακρά περίοδο ταχείας ανάπτυξης της πελατειακής βάσης, οφείλεται στην ωρίμανση της συγκεκριμένης αγοράς, στον πρόσθετο φόρο που επιβλήθηκε πέρυσι στη συνδρομητική τηλεόραση και σε εποχιακούς παράγοντες.

Στο τέλος του Β’ τριμήνου 2017, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ανήλθαν σε 7,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 1,7% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά έσοδα κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 0,5%   συνεχίζοντας τη βελτιωτική τάση που σημειώθηκε τα προηγούμενα τρίμηνα, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες κατά 0,6% στο τρίμηνο και ανήλθαν σε 235,9 εκατ. Οι επιδόσεις αυτές υποστηριζόμενες από την αύξηση της χρήσης δεδομένων, οδήγησαν, για πρώτη φορά ύστερα από αρκετά χρόνια, σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου 2017, ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ το Β΄ τρίμηνο ήταν ικανοποιητικές. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, μετά από πέντε χρόνια πτώσης, πετύχαμε αύξηση του EBITDA. Τα έσοδα της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ενισχύθηκαν. Δυνατές ήταν οι επιδόσεις μας και ως προς τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, κυρίως τις VDSL, χάρη στην εκτεταμένη κάλυψη του δικτύου μας. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα επέστρεψαν σε ρυθμούς ανάπτυξης, ανακόπτοντας την πολυετή πτωτική τάση. Στη Ρουμανία, η επιτυχία των συνδυαστικών υπηρεσιών προσέφερε στήριξη στις επιδόσεις της σταθερής. Η πρόοδος που σημειώνουμε στα έσοδα συνοδεύεται από τη διαρκή επανεξέταση κάθε γραμμής κόστους, καθώς η μείωση των εξόδων αποτελεί προϋπόθεση για να μετατρέψουμε τα έσοδα σε ενισχυμένο EBITDA και ταμειακές ροές, απαραίτητες για να συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά σε λύσεις για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη και για μελλοντική ανάπτυξη. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, το ποσοστό των εσόδων που επανεπενδύσαμε σε δίκτυα και περιεχόμενο τηλεόρασης αυξήθηκε σημαντικά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, καθώς η Ελλάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης.»