Ένα δεκάλογο με τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας ανέπτυξε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θοδωρής Φέσσας στην ομιλία του κατά την έναρξη του διήμερου συνεδρίου του Συνδέσμου με θέμα «Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας: Ο δρόμος για την Ανάπτυξη» που ξεκίνησε χθες, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνου για την ψηφιακή ενιαία αγορά Andrus Ansip και ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Σύμφωνα με τον κ. Φέσσα στην Ελλάδα:

 1. Το εθνικό ψηφιακό όραμα πρέπει να συνενωθεί με την εθνική στρατηγική μεταρρύθμισης και η πολιτική ηγεσία πρέπει να δεσμευτεί για την υλοποίησή του. Ο  πρωθυπουργός πρέπει να έχει, για την εθνική ψηφιακή στρατηγική, έναν κεντρικό ρόλο στην εποπτεία και στην παροχή στρατηγικής κατεύθυνσης.
 2. Η ψηφιακή στρατηγική θα πρέπει να υπερβαίνει τον στενό κύκλο ζωής μιας κυβέρνησης. Καλείται να αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο με ευρύτερες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συναινέσεις.
 3. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας απαιτεί μηχανισμό ισχυρής διακυβέρνησης, που θα παρακολουθεί και  θα διασφαλίζει την υποστήριξη της ψηφιακής στρατηγικής από τα ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης. Σε αυτό το επίπεδο κρίνουμε απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας που διαθέτει πολύτιμη εμπειρία και γνώσεις.
 4. Η ανάληψη και απόδοση ευθύνης αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής. Απαιτείται η καθιέρωση ενός δομημένου πλαισίου ανάληψης αρμοδιοτήτων, και καθορισμού επί μέρους στόχων και ελέγχου, το οποίο θα διασφαλίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.
 5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός ευνοϊκού ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου για ανοιχτά δεδομένα, που θα ρυθμίζει την χρήση τους και παράλληλα θα διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής, αποτελεί μία κρίσιμη προϋπόθεση επιτυχίας της Ψηφιακής Στρατηγικής.
 6. Η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών σε όλη την επικράτεια της χώρας αποτελεί αναγκαιότητα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Θα εξασφαλίσει αδιάλειπτη συνδεσιμότητα και θα οδηγήσει στην καινοτομία και τη βελτίωση των υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης αναδυόμενων και προηγμένων τεχνολογιών.
 7. Η εκπόνηση από την πολιτεία ενός σχεδίου εξωτερικής ανάθεσης ψηφιακών υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα,  καθώς και έργων που  θα υλοποιηθούν μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), προκειμένου να επιταχύνουμε την ψηφιακοποίηση των υπηρεσιών.
 8. Ο βασικός στόχος της ψηφιακής στρατηγικής δεν θα πρέπει να είναι κυρίως η απορρόφηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων, όπως συχνά γίνεται μέχρι σήμερα, αλλά η προσεκτική στόχευση σε υποδομές, κλάδους της οικονομίας και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν άμεσα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
 9. Το ψηφιακό είναι ένα πραγματικά διατομεακό θέμα που επηρεάζει όλους τους τομείς πολιτικής. Όταν απαιτείται νέα νομοθεσία ή εκσυγχρονισμός παλαιότερης,  αυτή θα πρέπει να γίνεται «ψηφιακή εξ ορισμού» και να παίρνει υπόψη τον ψηφιακό της αντίκτυπο, ανεξάρτητα από τον τομέα πολιτικής.
 10. Τέλος, οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν το «καύσιμο» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Πρέπει να αναληφθεί στοχευμένη δράση για την ψηφιακή αναβάθμιση και επανεκπαίδευση της ελληνικής κοινωνίας και του εργατικού της δυναμικού ώστε να διασφαλιστεί η ψηφιακή ένταξη των πολιτών στην κοινωνία.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ προηγουμένως στην ομιλία του αναφέρθηκε στην χαμηλή κατάταξη της χώρας όσο αφορά την Ψηφιακή Οικονομία την οποία απέδωσε μεταξύ άλλων: 1. Στην έλλειψη μιας σταθερής, ακομμάτιστης και αποτελεσματικής δομής διακυβέρνησης που θα αναλάβει την υλοποίηση ενός φιλόδοξου  σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Συμπλήρωσε, πάντως, ότι σήμερα βρισκόμαστε, ίσως για πρώτη φορά, σε μία τόσο ευνοϊκή συγκυρία. Η χώρα διαθέτει Υπουργείο και Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής που έχουν εκπονήσει την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική για την επόμενη πενταετία, έναν χρονικό ορίζοντα  που επιτρέπει την χάραξη και την υλοποίηση μίας ρεαλιστικής πολιτικής. 2. Στο γεγονός ότι η ευρυζωνική κάλυψη της χώρας φτάνει στο 99%, όμως η κάλυψη από νέας γενιάς δίκτυα περιορίζεται στο 36% που είναι το μισό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.  Ως προς το κόστος, εξακολουθούμε να είμαστε πολύ ακριβότεροι από την Ευρώπη (46% υψηλότερο κόστος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο). Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ η υπερφορολόγηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών επιδρά ανασταλτικά στην χρήση του Ίντερνετ από τους πολίτες, δηλαδή δρα ανασταλτικά ως προς τους στόχους της ψηφιακής μας στρατηγικής. 3. Ενημέρωση-Εκπαίδευση-Εμπιστοσύνη. Το 30% των πολιτών της χώρας δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Ίντερνετ,  ποσοστό διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η χρήση του Ίντερνετ παραμένει πολύ περιορισμένη για κάθε είδους ηλεκτρονική συναλλαγή ή αγορά, παρόλο που η χρήση του για ενημέρωση και ψυχαγωγία ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης της Accenture σήμερα, η συνολική συνεισφορά της ψηφιακής Οικονομίας, στην ελληνική οικονομία δεν ξεπερνά το 16,3% του ΑΕΠ  τη στιγμή που ο μέσος για την Ευρώπη είναι 25%.

Ενδεικτικά, ορισμένοι αριθμοί που ποσοτικοποιούν την ανάγκη ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης και κατά συνέπεια και της Ελλάδας είναι:

 • 90% των θέσεων εργασίας πολύ σύντομα θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες.
 • 52% των διασυνοριακών αγορών δεν υλοποιούνται λόγω  του γεωγραφικού αποκλεισμού προϊόντων και  υπηρεσιών.
 • 11 δις ευρώ εκτιμάται να είναι η εξοικονόμηση για τους καταναλωτές μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.